Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom

Zarząd

Zarząd Towarzystwa Nasz Dom:

Iwona Niemasz – Przewodnicząca Zarządu
Sylwester Soćko – Wiceprzewodniczący Zarządu
Hanna Jednaszewska – Członek Zarządu
Agnieszka Kądziela – Członek Zarządu
Katarzyna Lipska – Członek Zarządu
Dariusz Michalczyk – Członek Zarządu
Agnieszka Ustrzycka – Członek Zarządu