Port Słupsk

Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT w Słupsku został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w grudniu 2015r. Powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Działalność Ośrodka koncentruje się wokół pomocy dzieciom i rodzinom przeżywającym kryzysy, problemy i trudności wychowawcze. Nasze działania są adresowane bezpośrednio do dzieci i ich rodzin, ale również do specjalistów, którzy zajmują się szeroko rozumianym wsparciem (pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, kuratorów). Ośrodek prowadzi działalność terapeutyczną i edukacyjną, która oferowana jest bezpłatnie. Projekt finansowany jest ze środków akcji Góra Grosza.

Zespół

Agnieszka Kądziela – Dyrektor Ośrodka

Pedagog, trener, coach, absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Szkoły Trenerów „Metrum” w Warszawie, Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Mediacji Rodzinnych w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Żaneta Paszkowska – Psycholog

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Treningu Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jest w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.