Port Słupsk

Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT w Słupsku został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w grudniu 2015r. Powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Działalność Ośrodka koncentruje się wokół pomocy dzieciom i rodzinom przeżywającym kryzysy, problemy i trudności wychowawcze. Nasze działania są adresowane bezpośrednio do dzieci i ich rodzin, ale również do specjalistów, którzy zajmują się szeroko rozumianym wsparciem (pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, kuratorów). Ośrodek prowadzi działalność terapeutyczną i edukacyjną, która oferowana jest bezpłatnie. Projekt finansowany jest ze środków akcji Góra Grosza.

Zespół

Agnieszka Kądziela – Dyrektor Ośrodka

Pedagog, terapeuta par, trener, coach, absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Szkoły Trenerów „Metrum” w Warszawie, Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Mediacji Rodzinnych w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Podyplomowego Kursu Psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Ciechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko rozumianej problematyki pedagogiki. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje terapia par i rodzin. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT w Słupsku.

Marzena Rozgowska – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Pedagog, specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną, absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku. W trakcie całościowego Podyplomowego Kursu 4,5 – letniego Psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Ciechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła szkolenie z Psychologii pod Lupą „Metody na złość, jak radzić sobie z emocjami dziecka” oraz szkolenie Edukapol „ Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno – społeczny.” Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz młodszymi dorosłymi. Na co dzień pracuje w Ośrodku PORT gdzie zajmuje się diagnozą sytuacji rodzinnej, obejmuje wsparciem rodziny przeżywające trudności wychowawcze, które z różnych powodów wymagają wsparcia oraz terapii. Wspiera także rodziców w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i rodzicielskich, poszukiwaniu źródeł trudności w relacjach. Udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej a także prowadzi terapie pedagogiczne z dziećmi, wzmacniania kompetencji emocjonalnych oraz radzenia sobie z emocjami.

Aleksandra Zacharzewska – psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta oraz edukator seksualny. Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną głównie osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest absolwentką psychologii wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze ścieżką psychologii klinicznej. Ukończyła 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Dodatkowo ukończyła 3- letnie studia podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kurs Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii organizowany przez Ośrodek Psyche-Puls w Warszawie. Obecnie rozpoczynam Podyplomowy Kurs Psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Ciechnickiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku oraz w poradni Zdrowia Psychicznego a także jako prowadząca zajęcia edukacyjne oraz uczestnicząc w wielu stażach, warsztatach i szkoleniach. Aktualnie pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego w gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną.