PORT WROCŁAW


O nas
Oddział Towarzystwa Nasz Dom we Wrocławiu rozpoczął działalność na rzecz lokalnego środowiska powołując we wrześniu 2016 roku Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT. Głównym celem Ośrodka jest poprawa jakości życia wrocławskich rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, pomoc i udzielanie wsparcia.

Więcej…


Oferta
Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczno-terapeutyczne, warsztaty grupowe dla rodziców bądź opiekunów podnoszące umiejętności wychowawcze, grupy wspierające dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów.

Więcej…


Kontakt
Zespół psychologów, terapeutów, pedagogów i trenerów dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej…