Zamów podręczniki:

  Materiały do szkoleń

  Podręczniki PRIDE:

  PRIDE: Adopcja

  • Podręcznik dla kandydatów Program PRIDE: Adopcja– 80 zł
  • Przewodnik dla Trenera Program PRIDE: Adopcja 2017 – bezpłatny plik pdf

  PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza

  • Podręcznik dla kandydatów Program PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza – 85 zł
  • Przewodnik dla Trenera Program PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza – 50 zł

  PRIDE: Zawodowa Piecza Zastępcza

  • Moduł szkoleniowy podstawowy „Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej” – 50 zł
  • „Dziecko z niepełnosprawnością w zawodowej rodzinie zastępczej – opieka i wychowanie” (moduł specjalistyczny)- 50 zł
  • „Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej umieszczone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawie nieletnich” (moduł specjalistyczny) – 50 zł
  • „Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 45 zł
  • Przewodnik dla Trenera Program PRIDE: Zawodowa Piecza Zastępcza – 65 zł

  Plansze PRIDE: materiały trenerskie do wykorzystania podczas sesji szkoleniowych – 150 zł

  Zabezpieczone w tekturowej tubie, profesjonalne plakaty z listwą, zawierają następujące treści:

  • Co oznacza słowo „PRIDE”
  • Sesje programu PRIDE: Adopcja/PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza
  • 5 kategorii kompetencji
  • Schemat tworzenia się więzi w 1 roku życia
  • Schemat tworzenia się więzi w 2 roku życia
  • Schemat więzi pozabezpiecznej
  • Trzynaście blokad komunikacji interpersonalnej
  • Sześć kroków postępowania w sytuacji konfliktu
  • Wybrane techniki dyscyplinowania
  • Schemat przeżywania żalu po stracie
  • Przykładowa lista emocji

  Materiały kwalifikacyjne PRIDE:

  Pliki pdf przesyłane na zamówienie trenera.

  • Księgi Życia dla kandydatów na rodziny zastępcze
  • Księgi Życia dla kandydatów na rodziny adopcyjne
  • Tabela mocnych stron i potrzeb rodziny – wersja dla trenera
  • Tabela mocnych stron i potrzeb rodziny – wersja dla kandydatów PRIDE: Adopcja