Program stypendialny „Moja Przyszłość” – edycja 17
Informacje

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz usamodzielnionych wychowanków.

„Moja Przyszłość” to program stypendialny, w który realizuje się marzenia o własnym rozwoju. To szansa na popróbowanie wielu aktywności, by znaleźć tę właściwą dla siebie.

WYNIKI

WYNIKI 17 edycji programu Moja Przyszłość


Adresaci programu: dzieci i młodzież od 10 roku do 24 roku życia przebywająca w:

• rodzinnych formach opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej.

W 17 edycji Programu “Moja Przyszłość” finansujemy zajęcia w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024. Działania można rozpocząć od 1 grudnia2023 r. (lub później) i należy zakończyć do 30 czerwca 2024 r.


Wysokość pomocy:

• do 2000 zł na 1 dziecko. – w przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

• do 4 000 złotych na 1 dziecko – w celu rozwoju pasji i zainteresowań: zajęć dodatkowych, kursów: na uczelnie wyższe, zawodowych oraz korepetycji wykraczających poza zakres podstawy programowej, a także zajęć wspierających rozwój w obszarze kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz szczególnych potrzeb dziecka.

• Kwota dofinansowania w ramach wszystkich wniosków przeznaczonych na jeden Dom wynosi maksymalnie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Czas i zasady składania wniosków:

Wnioski można składać online od 8 do 22 listopada 2023 r.

Zasady przystąpienia do programu stypendialnego i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenie).
W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!

Zapraszamy do składania e-wniosków konkursowych

W formularzu należy zaakceptować Politykę prywatności Google (link poniżej), jeśli nie jesteś na to gotowy skontaktuj się z Koordynatorką Programu

Polityka parywatności Google

Koordynator:

Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl w temacie: Program Stypendialny Moja Przyszłość

Dokumenty:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość

Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”

RAPORT CZĄSTKOWY

Program współtworzony i realizowany dzięki środkom przekazanym przez