Port Warszawa

Towarzystwo Nasz Dom od 2008 r. prowadzi Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, skierowany do rodzin zastępczych (i rodzinnych domów dziecka) z Warszawy. W jego ramach stworzyliśmy profesjonalny system wsparcia rodzin zastępczych i dzieci w ich opiece.
Osoby zgłaszające się do PORT-u mogą skorzystać z:
– indywidualnych konsultacji psychologicznych dla opiekunów zastępczych i dzieci (w tym dzieci własnych opiekunów),
– terapii dla opiekunów zastępczych i dzieci (w tym dzieci własnych opiekunów),
– indywidualnych konsultacji psychiatry,
– indywidualnych konsultacji seksuologa/specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– indywidualnych konsultacji prawnika,
– konsultacji i terapii rodzinnej i małżeńskiej,
– warsztatów, treningów umiejętności (dla opiekunów),
– zajęć socjoterapeutycznych (dla dzieci),
– wsparcia wolontariuszy.

Pomoc

Nowopowstałym jak i istniejącym rodzinom pomagamy m.in. w:
• problemach wychowawczych
• problemach emocjonalnych
• budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi
• zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci
• kontaktach i pracy z rodzinami naturalnymi dzieci
• problemach organizacyjnych i prawnych

Praktyki i Wolontariat

Współpracujemy z uczelniami wyższymi prowadzącymi kierunki społeczne (przede wszystkim Psychologia, Pedagogika, Socjologia) w zakresie realizacji praktyk studenckich.

Praktyki/Wolontariat realizowane w Ośrodku PORT polegają na spotkaniach z dziećmi i mogą być praktycznym przygotowaniem do pracy dla osoby wiążącej swoją przyszłość zawodową z pomocą o charakterze psychologicznym/pedagogicznym dla dzieci. Zadaniem praktykanta/wolontariusza jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozpoznanie jego mocnych stron i potrzeb oraz bieżące wsparcie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej i poznawczej (wspólne spędzanie wolnego czasu, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań, pomoc w nauce).

Czas poświęcony na spotkania z dzieckiem to 1,5 – 2 godziny tygodniowo, w okresie 3 lub 6 albo 10 miesięcy (opcjonalnie) z możliwością przedłużenia.

Każdy z praktykantów/wolontariuszy znajduje się pod opieką jednego ze specjalistów Ośrodka; może liczyć na jego bieżące wsparcie i indywidualne superwizje.

Częścią programu są warsztaty edukacyjno-superwizyjne. Obejmują cykl 10 spotkań, 1 raz w miesiącu, we czwartek w godz. 17.00-20.00.

Współpracujemy na podstawie pisemnego Porozumienia, gwarantującego ubezpieczenie OC i NNW.

Zespół

Zespół PORT-u to: specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psycholodzy, trenerzy PRIDE. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie, stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z superwizji. Z Ośrodkiem współpracują: lekarz psychiatra, seksuolog i prawnik.

Sylwester Soćko – Dyrektor Ośrodka

Psychoterapeuta, trener, specjalista terapii uzależnień, posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Autor i realizator wielu projektów społecznych, programów pomocy psychologicznej.

Daniel Bogucki – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Pedagog, absolwent APS i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończył szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Dorota Janiak – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Psychoterapeuta Gestalt. Absolwentka szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień. Ukończyła szkolenia z zakresu socjoterapii, poradnictwa i interwencji kryzysowej. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Od dwudziestu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Lidia Kucia – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Pedagog, kurator. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z rodzinami i dziećmi. Trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Ewa Wasiak – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii BSFT. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami.

Kamila Bednarczyk – Koordynator

Wykształcenie psychologiczne, trener TUS. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu programów wsparcia społecznego, stażu, praktyk i wolontariatu. Prowadzi pełną sprawozdawczość PORTu Warszawa oraz opracowuje wnioski dotacyjne.

Beata Pawlak-Jordan

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Katarzyna Piaskowska-Kondrusik

Lekarz psychiatra z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z młodzieżą i dorosłymi

Maciej Myszko

Adwokat z kilkuletnim doświadczeniem w pomocy prawnej dla rodziców i opiekunów, współpracownik wielu organizacji pozarządowych, w tym Komitetu Ochrony Praw Dziecka