Port Mazowsze

PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych został powołany w lutym 2017 roku. Obecnie projekt jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu woj. mazowieckiego. Celem PORT-u Mazowsze jest pomoc i wsparcie rodzin zastępczych i adopcyjnych mieszkających na terenie woj. mazowieckiego. Każda osoba, która przeżywa problemy w związku z opieką nad powierzonym lub adoptowanym dzieckiem, mieszkająca na Mazowszu, może się do nas zwrócić o pomoc. Oferujemy spotkania bezpośrednie w siedzibie PORT-u Mazowsze w Warszawie oraz zdalne (np. poprzez Skype). Odbiorcy zadania: rodziny adopcyjne i zastępcze z terenu woj. mazowieckiego, mogą zgłaszać szczególne potrzeby osobiście, telefonicznie, przez e-mail oraz pocztę tradycyjną, w szczególnych przypadkach oferujemy wyjątkowo możliwość spotkań stacjonarnych w miejscu zamieszkania odbiorcy zadania, zapewniamy też dostęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Zapraszamy do kontaktu; tel.: 531 018 155; e-mail: portmazowsze@naszdom.org.pl ; PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.

Zespół

Zespół PORTu Mazowsze tworzą psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, lekarze i prawnicy – osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. Specjaliści PORTu Mazowsze stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z superwizji.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego