Port Mazowsze

PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych został powołany w lipcu 2021 r. we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Celem PORT-u Mazowsze jest pomoc i wsparcie rodzin zastępczych i adopcyjnych mieszkających na terenie woj. mazowieckiego. Każda osoba, która przeżywa problemy w związku z opieką nad powierzonym lub adoptowanym dzieckiem, mieszkająca na Mazowszu, może się do nas zwrócić o pomoc. Oferujemy spotkania on line (np. Skype) a w uzasadnionych przypadkach spotkania bezpośrednie z zachowaniem reguł bezpieczeństwa sanitarnego.

Zespół

Zespół PORTu Mazowsze tworzą psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, lekarze i prawnicy – osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. Specjaliści PORTu Mazowsze stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z superwizji.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.