Oferta Portu Dzieciak

Podstawowy cel przyświecający pracy Poradni zakłada podejmowanie działań profilaktycznych w przeciwdziałaniu kryzysom i rozwiązywaniu już istniejących trudności. Udział we wszystkich działaniach jest dobrowolny i poprzedzony diagnozą sytuacji. Formy pomocy są uzgadniane i dostosowane do zgłaszanych potrzeb.

Oferta Poradni obejmuje:


• pomoc pedagogiczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną,
• wsparcie w okresie dojrzewania
• wsparcie w poprawie relacji rodzic-dziecko
• rozwijanie umiejętności rodzicielskich w pracy indywidualnej i grupowej,
• trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
• zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Grupowe formy pracy są organizowane po zebraniu się grupy zainteresowanych.Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dzięki finansowaniu ze środków pozyskanych z akcji Góra Grosza.