Akademia Wspieradnia Rodziny
W związku z realizacją projektu pod tytułem: Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Nasz Dom zaprasza na rozpoczynający się cykl dwudniowych szkoleń z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Więcej…