Oferta Portu Wrocław

W trosce o nasze zdrowie w okresie pandemii Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny Port Wrocław pracuje telefonicznie. Oferujemy Państwu między innymi: Rozmowy wspierające w trudnościach opiekuńczo- wychowawczych Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie ze stresem wynikającym z okresu kwarantanny Wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się problemów. Czas trwania porady pedagogicznej i psychologicznej – 50 minut dla osoby. Wspieramy, słuchamy i rozmawiamy z Państwem! Zapraszamy i czekamy na kontakt.

W pełnej ofercie: Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczno-terapeutyczne, warsztaty grupowe dla rodziców bądź opiekunów podnoszące umiejętności wychowawcze, grupy wspierające dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów.

Konsultacje indywidualne

Pedagogiczne Psychologiczno-terapeutyczne

Prowadzenie grup/warsztatów

Szanowni Państwo, z uwagi na utrzymujący się stan pandemii w naszym kraju, wstrzymujemy do odwołania prowadzenie grup i warsztatów dla rodziców bądź opiekunów. O ewentualnych zmianach będziemy informować na naszej stronie, na bieżąco. Warsztaty umiejętności wychowawczych Grupa wsparcia dla rodziców lub opiekunów Systematyczny udział w warsztatach, gotowość i otwartość na zmianę nauczy Cię lepiej rozpoznawać i radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, wzmocni w pełnieniu rodzicielskich ról.

Poruszane tematy i zagadnienia:

• Ja-rodzic. Cechy, zasoby, umiejętności (2 spotkania)
• Emocje jako informacja (1 spotkanie)
• Rozmowa z dzieckiem (2 spotkania)
• Dobór narzędzi do założonych celów rodzicielskich (1 spotkanie)
• Nagrody, konsekwencje, kary – co jest czym i jak to działa (1 spotkanie)
• Jedyne co stałe to zmiana – etapy rozwojowe dziecka (1 spotkanie)

Grupa wsparcia dla rodziców lub opiekunów (otwarta) skierowana jest do osób przeżywających trudności wychowawcze czy trudności w relacjach z bliskimi. Udział w grupie polega na nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się własnym doświadczeniem i ważnymi pożytecznymi informacjami, udzielaniu wsparcia emocjonalnego. Uczestnictwo w grupie wspiera pracę nad sobą, jest także wsparciem i pomocą w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Terminy spotkań

Z uwagi na pandemię, od ubiegłego roku wszystkie konsultacje prowadzone są telefonicznie. Zapisy przyjmujemy w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu 509 192 666 lub mail: portwroclaw@naszdom.org.pl. Istnieje możliwość indywidualnych spotkań w Radzie Osiedla Maślice przy ul. Suwalskiej 5 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Dla mieszkańców wrocławskiego osiedla Maślice:
Konsultacje pedagogiczne: wtorki i piątki w godzinach od 15.00 do 18.00.
Konsultacje psychologiczne: środy w godzinach od 9.00 do 12.00.

Działanie współfinansowane jest ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław na realizacje zadania pod tytułem: Organizowanie i prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego na terenie Wrocławia – Prowadzenie punktu Poradnictwa Rodzinnego.Dla pozostałych mieszkańców Wrocławia:
Konsultacje pedagogiczne: w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 11.00 do 19.00
Konsultacje psychologiczne: sobota w godzinach od 10.00 do 17.00

Zadzwoń i umów się na rozmowę. Zapisy przyjmujemy w każdy wtorek i czwartek od 10.00 do 15.00. Telefon 509 192 666 lub mail:portwroclaw@naszdom.org.pl.


Uczestnictwo poprzedzone jest rozmową prowadzących z kandydatem.

Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków pozyskanych z akcji Góra Grosza.