Oferta Portu Wrocław

Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny Port Wrocław prowadzi konsultacje indywidualne Oferujemy Państwu między innymi: rozmowy wspierające w trudnościach opiekuńczo- wychowawczych. Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się problemów. Czas trwania porady pedagogicznej i psychologicznej – 50 minut dla osoby. Wspieramy, słuchamy i rozmawiamy z Państwem! Zapraszamy i czekamy na kontakt.

W pełnej ofercie:

– Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczno-terapeutyczne,
– Warsztaty grupowe dla rodziców bądź opiekunów podnoszące umiejętności wychowawcze,
– Grupy wspierające dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów.
– Grupy dla osób doświadczonych przemocą WIĘCEJ
– Grupy dla osób stosujących przemoc WIĘCEJ


Zgodnie z wytycznymi GIS w związku z panedmią Covid-19 informujemy, że do odwołania dyżury w ramach pracy PORTU WROCŁAW są dyżurami pełnionymi stacjonarnie lub zdalnie i istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej lub on-line u specjalistów.

Grupy i warsztaty

Projekt NASZ DOM BEZ PRZEMOCY WIĘCEJ

PONADTO:
Zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych. Systematyczny udział w warsztatach, gotowość i otwartość na zmianę nauczy Cię lepiej rozpoznawać i radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, wzmocni w pełnieniu rodzicielskich ról.

Poruszane tematy i zagadnienia:
• Ja-rodzic. Cechy, zasoby, umiejętności (2 spotkania)
• Emocje jako informacja (1 spotkanie)
• Rozmowa z dzieckiem (2 spotkania)
• Dobór narzędzi do założonych celów rodzicielskich (1 spotkanie)
• Nagrody, konsekwencje, kary – co jest czym i jak to działa (1 spotkanie)
• Jedyne co stałe to zmiana – etapy rozwojowe dziecka (1 spotkanie)

Grupa wsparcia dla rodziców lub opiekunów (otwarta) skierowana jest do osób przeżywających trudności wychowawcze czy trudności w relacjach z bliskimi. Udział w grupie polega na nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się własnym doświadczeniem i ważnymi pożytecznymi informacjami, udzielaniu wsparcia emocjonalnego. Uczestnictwo w grupie wspiera pracę nad sobą, jest także wsparciem i pomocą w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Konsultacje indywidualne

Pedagogiczne
Psychologiczno-terapeutyczne

Terminy spotkań dla mieszkańców wrocławskiego osiedla Maślice

Konsultacje pedagogiczne
wtorek 10-13 CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ul. Suwalska 11
środa 13-16 CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ul. Suwalska 11

Konsultacje psychologiczne
środa 9-13 CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ul. Suwalska 11


Działanie współfinansowane jest ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław na realizację zadania w roku 2023 pod tytułem: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA.Terminy spotkań dla pozostałych mieszkańców Wrocławia

Zadzwoń i umów się na spotkanie .
Telefon 509 192 666 – jeśli nie odbieramy, to właśnie prowadzimy konsultacje. Oddzwonimy na pewno.
mail:portwroclaw@naszdom.org.pl.

Wszystkie wymienione działania prowadzone są bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków pozyskanych z Gminy Wrocław, Funduszy Norweskich oraz z akcji społecznej Góra Grosza, prowadzonej przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie.