O nas

W Lutym 2022 r. Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie powołało Centrum Edukacji i Rozwoju, w ramach którego działalność rozpoczęła Poradnia PORT Dzieciak na warszawskich Bielanach. Powstała ona z myślą o udzielaniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapeutycznej i psychoterapeutycznej oraz edukacyjnej osobom i rodzinom doświadczającym różnych trudności. Oferta Poradni jest bezpłatna.

Podstawowy cel przyświecający pracy Poradni zakłada podejmowanie działań profilaktycznych w przeciwdziałaniu kryzysom i rozwiązywaniu już istniejących trudności. Udział we wszystkich działaniach jest dobrowolny i poprzedzony diagnozą sytuacji. Formy pomocy są uzgadniane i dostosowane do zgłaszanych potrzeb.

Zespół

Magdalena Tryk-Korycka - psycholog

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia z psychoterapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Trenerka i współautorka polskiej wersji podręczników programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja. Trenerka TUS. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej oraz szkoleniowej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Magdalena Molska-Książek - pedagog, socjoterapeuta, trenerka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Pedagogiczny oraz studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii, szkolenia I-go stopnia w zawodzie psychotraumatologa. Trenerka i współautorka polskiej wersji podręczników programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja. Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie w pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z dziećmi oraz szkoleniowej, warsztatowej i konsultacyjnej z dorosłymi.

Kontakt

Na pierwszą konsultację można umówić się telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy.


Osoba do kontaktu:

Magdalena Tryk-Korycka

tel. 510-133-147
mail: m.tryk-korycka@naszdom.org.pl

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa