Ruszyła 6 edycja Programu Ubrania od Serca

WYNIKI

WYNIKI DO 6. EDYCJI PROGRAMU „UBRANIA OD SERCA”

NABÓR DODATKOWY DO 6. EDYCJI PROGRAMU „UBRANIA OD SERCA”

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir, należącą do firmą Procter & Gamble, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 6. edycji programu charytatywnego pt. „UBRANIA OD SERCA”, organizowanego w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka.
Program ten pozwala dzieciom mieszkającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na samodzielny wybór ubrań, takich wymarzonych, na które nie mogą sobie pozwolić finansowo placówki. Sam wybór ubrania może wzmacniać u dzieci sprawczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości i oczywiście dawać radość.

Każdy kupujący produkty piorące marki Vizir (kapsułki do prania, płyny do prania) oznaczone logo akcji „Ubrania od serca” przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w wybranych sklepach na terenie całej Polski.

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher o wartości 200 zł, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania. Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci środków do prania odzieży marki Vizir.

Kalendarium Programu

W trakcie trwania Programu zaplanowane zostały następujące działania:
1. Przyjmowanie zgłoszeń od Placówek: od 01.04.2023 r. – 31.05.2023 r., Ważne! Kartę Podarunkową będzie można zrealizować we wrześniu i październiku!
2. Zorganizowanie przez Koordynatora Programu bazy zgłoszeń (obejmującej dane Uczestników i Opiekunów) do projektu, – 01.06.2023 – 05.06.2023
3. Selekcja Uczestników przez Koordynatora Programu pomiędzy: 06.06.2023 r. – 30.06.2023 r.
4. Ogłoszenie listy Uczestników, podpisanie umów z wybranymi Placówkami, dystrybucja Kart Podarunkowych i produktów marki Vizir: 01.07.2023 r.- 11.08.2023 r.
5. Realizacja Kart Podarunkowych: od 01.09.2023 do 30.10.2023 r.;
6. Przyjmowanie Raportów końcowych od Placówek z wykorzystania Karta Podarunkowych: od 01.09.2023 do 30.11.2023 r.;


Zapraszamy do wzięcia udziału w 6. edycji programu „Ubrania od Serca” placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie całego kraju. Ośrodki, które są zainteresowane uczestnictwem muszą złożyć wnioski dla wszystkich swoich dzieci do 31 maja 2023 r. Wybór placówek zostanie dokonany przez Koordynatora Programu w oparciu o najniższe istniejące budżety na utrzymanie dzieci. Wybrane placówki i dzieci zostaną ogłoszone 01 lipca 2022 r. Więcej informacji o programie można znaleźć w załączonym Regulaminie.

Procedura składania wniosków:

Wniosek wypełniamy elektronicznie od 01.04.2023 do 31.05.2023(wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),
Formularz wniosku jest dostępny pod adresem

WNIOSEK DO 6. EDYCJI PROGRAMU „UBRANIA OD SERCA”

Wniosek jest przygotowany na 14 dzieci.
Jeśli dzieci jest mniej w placówce, wypełniamy wnioski na wszystkie dzieci, resztę wniosków należy pozostawić pustą, przejść na koniec formularza i zatwierdzić wniosek, który automatycznie zostanie zapisany.
Jeśli dzieci jest więcej niż 14 w palcówce, należy zatwierdzić wniosek na 14 dzieci, który zapisze się automatycznie, a dla pozostałych dzieci wprowadzić nowy wniosek.
Wnioski wysłane po terminie lub będą wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Procedura potwierdzenia odbioru rzeczy:

Potwierdzenie wypełniamy elektronicznie w dniu otrzymania rzeczy
Formularz potwierdzenia jest dostępny pod adresem:

FORMULARZ POTWIERDZENIA ODBIORU RZECZY

Procedura składania raportów końcowych:

Raport wypełniamy elektronicznie od 01.09.2023 do 30.11.2023
Formularz raportu jest dostępny pod adresem:

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO

Raport jest przygotowany na 14 dzieci.
Jeśli dzieci jest mniej w placówce, wypełniamy raport na wszystkie dzieci, resztę raportów należy pozostawić pustych, przejść na koniec formularza i zatwierdzić wniosek, który automatycznie zostanie zapisany. Jeśli dzieci jest więcej niż 14 w palcówce, należy zatwierdzić raport na 14 dzieci, który zapisze się automatycznie, a dla pozostałych dzieci wprowadzić nowy raport.

W 6. edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania voucherów Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

• Najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku,

• Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku,

• Możliwość zrealizowania voucherów w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:
m.jedrzejewska@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

Dokumenty do pobrania

List przewodni

Regulamin

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór potwierdzenia odbioru rzeczy

Wzór raportu końcowego