Ruszyła 5 edycja Programu Ubrania od Serca

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir, należącą do firmą Procter & Gamble, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 5. edycji programu charytatywnego pt. „UBRANIA OD SERCA”, organizowanego w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka.
Program ten pozwala dzieciom mieszkającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na samodzielny wybór ubrań, takich wymarzonych, na które nie mogą sobie pozwolić finansowo placówki. Sam wybór ubrania może wzmacniać u dzieci sprawczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości i oczywiście dawać radość.

WYNIKI V EDYCJI PROGRAMU UBRANIA OD SERCA

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher o wartości 200 zł, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania.

Kalendarium Programu

W trakcie trwania Programu zaplanowane zostały następujące działania:
a. przyjmowanie zgłoszeń od Placówek: od 01.04.2022 r. – 01.06.2022 r., Ważne! Voucher będzie można zrealizować we wrześniu i październiku!
b. zorganizowanie przez Koordynatora Programu bazy zgłoszeń (obejmującej dane Uczestników i Opiekunów) do projektu,
c. selekcja Uczestników przez Koordynatora Programu pomiędzy: 02.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
d. ogłoszenie listy Uczestników, dystrybucja Voucherów i produktów marki Vizir, w tym podpisanie umów z wybranymi Placówkami: 01.07.2021 r.- 31.08.2022 r.
e. wypełnienie warunków umów z Domami, Opiekunami i Uczestnikami: do 31.10.2022 r.;
f. przyjmowanie raportów końcowych od Placówek z wykorzystania Voucherów: do 31.10.2022 r.;


Zapraszamy do wzięcia udziału w 5. edycji programu „Ubrania od Serca” placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie całego kraju. Ośrodki, które są zainteresowane uczestnictwem muszą złożyć wnioski dla wszystkich swoich dzieci do 1 czerwca 2022 r. Wybór placówek zostanie dokonany przez Koordynatora Programu w oparciu o najniższe istniejące budżety na utrzymanie dzieci. Wybrane placówki i dzieci zostaną ogłoszone 01 lipca 2022 r. Więcej informacji o programie można znaleźć w załączonym Regulaminie.

Procedura składania wniosków:

1. Pobieramy, wypełniamy elektronicznie wszystkie pola formularza wniosku ( wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),

Wniosek_Ubrania od serca – część A wypełniamy raz, część B i C wypełniamy dla każdego dziecka osobno

2. Wniosek zapisujemy w formie pdf,
Jeśli nie posiadacie Państwo odpowiedniego programu do zmiany word na pdf, polecamy:

Konwertuj plik Word na format PDF

3. Wniosek wysyłamy w jednym pliku na adres:
m.jedrzejewska@naszdom.org.pl
W tytule: Pełna nazwa placówki


Wnioski wysłane po terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

W piątej edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania voucherów Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

• Najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku,

• Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku,

• Możliwość zrealizowania voucherów w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).Każdy kupujący produkty piorące marki Vizir (kapsułki do prania, płyny do prania) oznaczone logo akcji „Ubrania od serca” przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w wybranych sklepach na terenie całej Polski.

Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci środków do prania odzieży marki Vizir.

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:
m.jedrzejewska@naszdom.org.pl oraz i.niemasz@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

Dokumenty do pobrania

List przewodni 5 edycji programu Ubrania od Serca

Regulamin 5 edycji programu Ubrania od Serca

Wniosek_Ubrania od serca – część A wypełniamy raz, część B i C wypełniamy dla każdego dziecka osobno