Ruszyła 7 edycja Programu Ubrania od Serca

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir oraz Fairy, należącą do firmą Procter & Gamble, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 7. edycji programu charytatywnego pt. „UBRANIA OD SERCA”, organizowanego w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka.
Program ten pozwala dzieciom mieszkającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na samodzielny wybór ubrań, takich wymarzonych, na które nie mogą sobie pozwolić finansowo placówki. Sam wybór ubrania może wzmacniać u dzieci sprawczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości i oczywiście dawać radość.

Każdy kupując produkty marki Vizir oraz produkty marki Fairy w sieci sklepów Lidl przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dla Dzieci. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej Dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma kartę podarunkową, którą będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania. Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci produktów marki Vizir oraz produktów marki Fairy.

Kalendarium Programu

W trakcie trwania Programu zaplanowane zostały następujące działania:
1. Przyjmowanie zgłoszeń od Placówek: od 01.04.2024 r. – 31.05.2024 r., Ważne! Kartę Podarunkową będzie można zrealizować we wrześniu i październiku!
2. Zorganizowanie przez Koordynatora Programu bazy zgłoszeń (obejmującej dane Uczestników i Opiekunów) do projektu, – 01.06.2024 – 05.06.2024
3. Selekcja Uczestników przez Koordynatora Programu pomiędzy: 06.06.2024 r. – 30.06.2024 r.
4. Ogłoszenie listy Uczestników, podpisanie umów z wybranymi Placówkami, dystrybucja Kart Podarunkowych i produktów marki Vizir oraz produktów marki Fairy: 01.07.2024 r.- 14.08.2024 r.
5. Realizacja Kart Podarunkowych: od 01.09.2024 do 30.10.2024 r.;
6. Przyjmowanie Raportów końcowych od Placówek z wykorzystania Karta Podarunkowych: od 01.09.2024 do 30.11.2024 r.;


Zapraszamy do wzięcia udziału w 7. edycji programu „Ubrania od Serca” placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie całego kraju. Ośrodki, które są zainteresowane uczestnictwem muszą złożyć wnioski dla wszystkich swoich dzieci do 31 maja 2024 r. Wybór placówek zostanie dokonany przez Koordynatora Programu w oparciu o najniższe istniejące budżety na utrzymanie dzieci. Wybrane placówki i Dzieci zostaną ogłoszone 01 lipca 2024 r. Więcej informacji o programie można znaleźć w załączonym Regulaminie.

Procedura składania wniosków:

Wniosek wypełniamy elektronicznie od 01.04.2024 do 31.05.2024(wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),
Formularz wniosku jest dostępny pod adresem

WNIOSEK DO 7. EDYCJI PROGRAMU „UBRANIA OD SERCA”

Wniosek jest przygotowany na 14 Dzieci.
Jeśli Dzieci jest mniej w placówce, wypełniamy wnioski na wszystkie Dzieci, resztę wniosków należy pozostawić pustą, przejść na koniec formularza i zatwierdzić wniosek, który automatycznie zostanie zapisany.
Jeśli Dzieci jest więcej niż 14 w palcówce, należy zatwierdzić wniosek na 14 Dzieci, który zapisze się automatycznie, a dla pozostałych dzieci wprowadzić nowy wniosek.
Wnioski wysłane po terminie lub będą wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Procedura potwierdzenia odbioru rzeczy:

Potwierdzenie wypełniamy elektronicznie w dniu otrzymania rzeczy
Formularz potwierdzenia jest dostępny pod adresem:

FORMULARZ POTWIERDZENIA ODBIORU RZECZY

Procedura składania raportów końcowych:

Raport wypełniamy elektronicznie od 01.09.2024 do 30.11.2024
Formularz raportu jest dostępny pod adresem:

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO

Raport jest przygotowany na 14 Dzieci.
Jeśli Dzieci jest mniej w placówce, wypełniamy raport na wszystkie Dzieci, resztę raportów należy pozostawić pustych, przejść na koniec formularza i zatwierdzić wniosek, który automatycznie zostanie zapisany. Jeśli Dzieci jest więcej niż 14 w palcówce, należy zatwierdzić raport na 14 Dzieci, który zapisze się automatycznie, a dla pozostałych dzieci wprowadzić nowy raport.

W 7. edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania Kart podarunkowych Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

• Najniższa kwota dofinansowania na jedno Dziecko w skali roku,

• Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego Dziecka w skali roku,

• Możliwość zrealizowania Kart podarunkowcyh w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:
m.jedrzejewska@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Wzór umowy