Oferta Portu Mazowsze

Jak pomagamy?

Pomagamy m.in. w:

• problemach wychowawczych
• problemach emocjonalnych
• problemach w relacjach rodzinnych
• budowaniu więzi pomiędzy opiekunem i dzieckiem
• diagnozowaniu indywidualnych potrzeb dzieci
• radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
• kontaktach z rodzinami naturalnymi powierzonych dzieci
• problemach w obszarze psychiatrycznym, seksuologicznym

Pomoc PORT-u Mazowsze obejmuje:

• konsultacje indywidualne dla dorosłych i dla dzieci
• terapię indywidualną dla dorosłych i dla dzieci
• konsultacje i terapię rodzinną
• grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów
• superwizję dla rodziców i opiekunów
• pomoc specjalistyczną: psychiatryczną i seksuologiczną

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków pozyskanych z akcji Góra Grosza.