Oferta Portu Mazowsze

Jak pomagamy?

Pomagamy m.in. w:

• problemach wychowawczych
• problemach emocjonalnych
• problemach w relacjach rodzinnych
• budowaniu więzi pomiędzy opiekunem i dzieckiem
• diagnozowaniu indywidualnych potrzeb dzieci
• radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
• kontaktach z rodzinami naturalnymi powierzonych dzieci
• problemach w obszarze psychiatrycznym, seksuologicznym

Pomoc PORT-u Mazowsze obejmuje:

• konsultacje i terapię dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych
• konsultacje i terapię dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych wychowanków
• specjalistyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
• pomoc specjalistyczną: psychiatryczną, seksuologiczną, prawną

Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego