Port Wrocław

Oddział Towarzystwa Nasz Dom we Wrocławiu rozpoczął działalność na rzecz lokalnego środowiska powołując we wrześniu 2016 roku Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT. Głównym celem Ośrodka jest poprawa jakości życia wrocławskich rodzin, które znalazły się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, terapeutycznych oraz udzielanie szeroko rozumianego wsparcia.

Realizując nasz cel od kilku lat na terenie wrocławskiego osiedla Maślice prowadzimy Punkt Poradnictwa Rodzinnego. W roku 2023 jako zadanie publiczne pod tytułem: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA- Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego Port Wrocław – Maślice. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.

Zespół

Pracując w zespole, systematycznie uczestniczymy w spotkaniach interwizyjnych

Ewa Wróblewska – Psycholog

Absolwentka psychologii U.Wrocławskiego, ukończyła Roczny Program Edukacji Psychologicznej, Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych oraz Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. W trakcie Studiów Podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Pracuje w Domach dla Dzieci. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin. Obejmuje pomocą osoby w kryzysie, doświadczające przemocy, w depresji, z nerwicą, zaburzeniami osobowości i z różnych przyczyn wykluczone społecznie. Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego, regularnie superwizuje swoją prace.
W ramach projektu Aktywni Obywatele będzie prowadzić konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne

Aleksandra Sajnóg i Justyna Maszewska w ramach projektu będą prowadzić nabór, konsultacje pedagogiczne, grupy rozwoju umiejętności społecznych, grupy wsparcia(kootrenerki).

Aleksandra Sajnóg

Absolwentka pedagogiki, (specjalizacja Terapia Pedagogiczna) -DSWE. Ukończyła 3 letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej prowadzoną przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej ,Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej prowadzony przez WTTS oraz kurs trenerski programu PRIDE. Obecnie, również w WTTS, poszerza kompetencje na Kursie Zaawansowanym Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Posiada 18letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

Justyna Maszewska

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, pedagogika, resocjalizacja; Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii; Szkołę Trenerów I stopnia, absolwentka Kursu Podstawowego i Zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej- WTTS, w trakcie certyfikacji. Licencjonowany trener programu Pride dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Posiada 20letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga szkolnego, trenera, streetworkera, konsultanta pedagogicznego.

Hanna Jednaszewska

Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, kierunek pedagogika, specjalizacja terapia pedagogiczna z coachingiem; Podyplomowe Studia Trenerskie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, warsztaty menadżerskie. Posiada ponad 15 letni staż pracy pedagogicznej z dziećmi i rodzinami w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła szkolenie „Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną”- prowadzone metodami aktywnymi dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.


www.wroclaw.pl