Port Wrocław

Oddział Towarzystwa Nasz Dom we Wrocławiu rozpoczął działalność na rzecz lokalnego środowiska powołując we wrześniu 2016 roku Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT. Głównym celem Ośrodka jest poprawa jakości życia wrocławskich rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, pomoc i udzielanie wsparcia.

Realizując nasz cel od kilku lat na terenie wrocławskiego osiedla Maślice prowadzimy Punkt Poradnictwa Rodzinnego. W roku 2022 jako zadanie publiczne pod tytułem: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA- Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego Port Wrocław – Maślice. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.

Zespół

Pracując w zespole, cyklicznie uczestniczymy w spotkaniach interwizyjnych

Ewa Wróblewska – Psycholog

Ukończyła studnia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatu umiejętności psychospołecznych w Instytucie treningu i edukacji psychologicznej w Krakowie, Roczny program edukacji psychologicznej w zakresie podstaw pomocy psychologicznej, ekopsychologii i rozwoju osobistego w Krakowie. Podlega superwizji.

Aleksandra Sajnóg – Pedagog

Absolwentka DSWE we Wrocławiu, kierunek pedagogika, specjalizacja Terapia Pedagogiczna. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Rodzin prowadzony przez WTTS. Licencjonowany trener programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Absolwentka Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych I stopnia. Aktualnie uczestniczka 1 roku Ośrodka Edukacji Psychologicznej gdzie podlega superwizji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

Justyna Maszewska – Pedagog

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, kierunek pedagogika, specjalizacja resocjalizacja; Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii; Szkołę Trenerów I stopnia prowadzona; Studium Socjoterapii , Akademie Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych I stopnia, absolwentka Kursu Podstawowego Terapii Systemowej Rodzin prowadzonego przez WTTS, Licencjonowany trener programu Pride dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Uczestnik Kursu Zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej prowadzonego przez WTTS.

Hanna Jednaszewska – Pedagog

Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, kierunek pedagogika, specjalizacja terapia pedagogiczna z coachingiem; Podyplomowe Studia Trenerskie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, warsztaty menadżerskie. Posiada ponad 15 letni staż pracy pedagogicznej z dziećmi i rodzinami w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła szkolenie „Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną”- prowadzone metodami aktywnymi dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.


www.wroclaw.pl