Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.

20 000 dzieci przebywających w domach dziecka

57 000 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Ubrania od Serca
Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir prowadzi Program „Ubrania od Serca” skierowane do instytucjonalnych form opieki zastępczej. Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania.

Więcej…


Kierunek samodzielność
W ramach projektu zdolni uczniowie i uczennice, przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół branżowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń. Program kierowany jest także dla studentów i studentek.

Więcej…


Moja przyszłość
„Moja Przyszłość” to program stypendialny, który pomaga spełniać dziecięce marzenia – Towarzystwo Nasz Dom i Bank BNP Paribas. Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Więcej…