Port Słupsk
Ośrodek PORT Słupsk powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Działalność Ośrodka koncentruje się wokół pomocy dzieciom i rodzinom przeżywającym kryzysy, problemy i trudności wychowawcze. Oferta skierowana jest także do specjalistów, którzy zajmują się szeroko rozumianym wsparciem.

Więcej…


Port Warszawa
Ośrodek Port powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie.

Więcej…


Port Wrocław
Głównym celem istnienia Ośrodka Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT Wrocław jest poprawa jakości życia osób/par/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Więcej…


Port Mazowsze
Ośrodek Port powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie.

Więcej…