Ważność certyfikatów trenerskich PRIDE

Trenerko, Trenerze sprawdź ważność swojego certyfikatu.

• Jeśli posiadasz zaświadczenie PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza z 2019 r. lub PRIDE: Adopcja z 2017 r. to Twoje uprawnienia do szkoleń w/w programami są aktualne.
• Jeśli nie uczestniczyłeś w szkoleniu uzupełniającym, skontaktuj się z nami.

Osoba do kontaktu:
• Magdalena Molska-Książek, specjalista ds. pieczy zastępczej
• tel. 508 097 012
• m.molska@naszdom.org.pl