logoaktywniobywatele


tndlogo

AKTUALNOŚCIKONFERENCJA OTWIERAJĄCA


Data: 31.01.2023

Czas: 11.00 – 15.00


Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie oraz Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu, zaprasza na Konferencję NASZ DOM – BEZ PRZEMOCY rozpoczynającą realizację Projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Fundudzy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.
Konferencja adresowana jest do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracujących z osobami, których to zjawisko dotyka.
Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie szeroko rozumianej przemocy oraz szczegółowo zostanie przedstawiona oferta działań skierowanych do mieszkańców Wrocławia, zarówno doznających przemocy jak i stosujących przemoc.

Program konferencji:
11.00 – 11.15 – Powitanie uczestników Konferencji
Iwona Niemasz – Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie.
11.15 – 12.00 – Działania Towarzystwa Nasz Dom na rzecz dziecka i rodziny
Iwona Niemasz Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom.
12.00 – 13.00 – Zjawisko przemocy w rodzinie – reakcja, interwencja, pomoc.
Izabela Pawłowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – MOPS Wrocław
13.00 – 13.30 – przerwa kawowa
13.30 – 14.30 – NASZ DOM BEZ PRZEMOCY
Aleksandra Sajnóg, Justyna Maszewska – prezentacja głównych założeń projektu.
Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu
14.30 – 15.00 – Zakończenie Konferencji

MATERIAŁY DO POBRANIA PO KONFERENCJI
Prezentacja Towarzystwa Nasz Dom

Prezentacja Projektu NASZ DOM BEZ PRZEMOCY

Prezentacja Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Film STOP kobietobójstwu Centrum Praw Kobiet

Ulotka projektu

Link do wydarzenia


WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Pedagożki odpowiedzialne za nabór przedstawią, w szkołach na terenie Wrocławia, ofertę konsultacji specjalistycznych. Pedagożki w ciągu trwania projektu będą współpracowały z koordynatorem przy rekrutacji uczestników/czek.

SPOTKANIA Z BENEFICJENAMI

Będą odpowiedzialne za pierwszy kontakt telefoniczny z beneficjentem/tką projektu. Będą umawiać osoby na rozmowy rekrutacyjne i potwierdzać wizytę telefonicznie (w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa rezygnacji z pierwszej wizyty bez powiadomienia).

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA


Data: 25.94.2924

Miejsce: WenderEDU Business Center ul. św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław
Wejście do budynku mieści się od strony Odry, przy bulwarze Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Czas: 11.00 – 15.00


Program konferencji:
11.00 – 11.15 Powitanie uczestników Konferencji
Iwona Niemasz – Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom.

11.15 – 12.00 Działania Towarzystwa Nasz Dom na rzecz dziecka i rodziny w kontekście deinstytucjonalizacji
Iwona Niemasz Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom.

12.00 – 13.00 Przemoc w Pomocy
Sylwester Soćko – Wiceprzewodniczący Zarządu Towarzystwa Nasz Dom, Dyrektor Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Warszawa, Dyrektor Punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych PORT Mazowsze Towarzystwa Nasz Dom.

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 14.30 NASZ DOM BEZ PRZEMOCY – podsumowanie projektu
Aleksandra Sajnóg, Justyna Maszewska Towarzystwo Nasz Dom – Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu.

14.30 – 15.00 Zakończenie Konferencji


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl