Kierunek samodzielność
Informacje

Stypendyści wybrani!

Wyniki_5_edycja_Kierunek Samodzielność

Weź sprawy w swoje ręce – Ty wybierasz kurs, my go finansujemy! Ogłaszamy piątą edycję programu Kierunek Samodzielność.

W ramach projektu zdolni uczniowie i uczennice, przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół branżowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń. Program kierowany jest także dla studentów i studentek.

Kandydat/ka do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu/jej. Przy ocenie Komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Poprzednie edycje programu ukazały realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Udało się nam już sfinansować kursy zawodowe dla wielu uczestników.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim. Zapraszamy do składania wniosków.

Dokumenty do pobrania

Regulamin Programu Stypendialnego_Kierunek Samodzielność

Załącznik nr 1_Zgłoszenie do Programu Kierunek Samodzielność

Załącznik nr 2_ Raport końcowy Kierunek Samodzielność

Załącznik nr 3_Przykładowy wzór umowy o przekazaniu środków finansowych w ramach Programu Kierunek Samodzielność

Plakat Kierunek Samodzielność_ 2021