logoaktywniobywatele


tndlogo

KOMU POMAGAMY?Odbiorcami projektu będą osoby uwikłane w przemoc zarówno osoby doświadczające, stosujące jak i świadków przemocy. Działania skierowane są do rodzin, par, osób indywidualnych (mężczyzn, kobiet, dzieci, młodzieży od 12r.ż).

Dodatkowo oddziaływaniami Naszego projektu będą objęci tzg. Odbiorcy pośredni. Czyli dzieci i młodzież, w rodzinach których zostanie zatrzymana spirala przemocy. Odbiorcy pośredni to także osoby zapoznające się z treściami psychoedukacyjnymi umieszczanymi na projektowym FB fun page, osoby uczestniczące w konferencji otwierającej i podsumowującej działania projektu.

W wyniku wojny w Ukrainie i związanej z nią olbrzymiej migracji ludności, poszerzamy grupę odbiorców o rodziny uchodźców.

Wszystkie działania odbywają się bezpłatnie. Osoby zainteresowane mogą stale, w trakcie trwania projektu, zgłaszać się na rozmowy rekrutacyjne do Ośrodka PORT Wrocław


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl