logoaktywniobywatele


tndlogo

KOMU POMAGAMY?Odbiorcami projektu będą osoby uwikłane w przemoc. Rodziny, pary, osoby indywidualne (mężczyźni, kobiety, dzieci, młodzież) będący sprawcami, ofiarami, świadkami przemocy.

To osoby o słabo rozwiniętych umiejętnościach społecznych, mające kłopot z adekwatnym stawianiem granic, efektywną komunikacją, nieradzące sobie w sytuacjach konfliktowych (nadmiernie uległa lub agresywna).

Osoby takie charakteryzuje często stereotypowe myślenie i niska samoświadomość. Nie budują wspierających relacji, są często w różny sposób wyizolowane oraz przejawiają zachowania charakterystyczne dla syndromu wyuczonej bezradności.

Odbiorcami pośrednimi, planowanych działań, będą członkowie rodzin beneficjentów projektu (partner, rodzice, dzieci), których jakość życia poprawi się z wskutek zmiany postawy klienta/tki.

Odbiorcami pośrednimi będą dzieci i młodzież, w rodzinach których zostanie zatrzymana spirala przemocy, dzięki zmianie dokonanej w beneficjencie/tce, a następnie w modelowaniu skorygowanych zachowań.

Uświadomienie problemu przemocy i uwrażliwienie się na nią jest często związane z bardziej zdecydowanym reagowaniem na jej przejawy. W takim ujęciu pośrednim odbiorcą staje się także lokalna społeczność.

Odbiorcy pośredni to także osoby zapoznające się z treściami psychoedukacyjnymi umieszczanymi na projektowym FB fun page, osoby uczestniczące w konferencji otwierającej i podsumowującej działania projektu.

W wyniku wojny w Ukrainie i związanej z nią olbrzymiej migracji ludności, poszerzamy grupę odbiorców o rodziny uchodźców.


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Fundudzy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl