Historia

Rok 1921

• 24 listopada powstanie Towarzystwa Nasz Dom z inicjatywy Wandy Filipowicz, Jana Durko, Janusza Korczaka i Maryny Falskiej.

Rok 1945

• Zawieszenie działalności Towarzystwa Nasz Dom na podstawie decyzji Ministra Administracji Publicznej.

Lata 1992 – 1999

Rok 1992

• 29 kwietnia zarejestrowanie Towarzystwa Nasz Dom na wniosek Teresy Skudniewskiej – Dyrektora Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w Warszawie, Doroty Stalińskiej – aktorki, Jana Żytowieckiego – byłego wychowanka Naszego Domu, Adama Stompolskiego – dyrektora Cassino Orbis.
• 27 maja I Walne Zebranie i wybranie Zarządu Towarzystwa.

Rok 1993

• Rozpoczęcie Programu Dzieciak, którego celem było pozyskiwanie środków na rzecz domów dziecka. Znak Dzieciak stał się oficjalnym logo Towarzystwa.
• I edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”, która polegała na wydrukowaniu kartek pocztowych z wizerunkiem Świętego Mikołaja, na których słuchacze Trójki mogli napisać swoje życzenia. W trakcie podsumowania akcji w studio radiowym z ogromnej ilości pocztówek wylosowano sto kartek, których nadawcy otrzymali to, o co prosili Św. Mikołaja. Dochód z akcji przeznaczany został na potrzeby mieszkańców domów dziecka.

Rok 1994

• Powstał Dom dla Dzieci „Nasza Chata” – pierwsza niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Towarzystwo Nasz Dom.
• II edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.
• 1 czerwca Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z Międzyparlamentarnym Zespołem ds. Dzieci Sejmu RP oraz Fundacją Equilibre zorganizowało I Sejm Dziecięcy.

Rok 1995

• W ramach Programu Dzieciak Towarzystwo zorganizowało ogólnopolską loterię „Daj Szansę Dzieciakowi” – comiesięczny program emitowany na antenie Programu I TVP i Programu III Polskiego Radia.
• We współpracy z Programem 2 TVP i pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Towarzystwo zorganizowało akcję Kopiec Kopernika – zbiórkę banknotów o nominale 1000 starych złotych we wszystkich szkołach w Polsce (w związku z denominacją). Zebrane środki Towarzystwo przeznaczyło na pomoc dla nowych form pomocy dla dzieci.
• 1 czerwca obradował II Sejm Dziecięcy. W obradach uczestniczyło około 500 dzieci, w tym duża grupa dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Sięgając do źródeł historycznych Towarzystwo wydało „Pocztówkę Króla Maciusia I” – na której dzieci pisały swoje pytania do parlamentarzystów oraz propozycje na kolejny Sejm Dziecięcy.
• III edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.
• Tomasz Polkowski – Przewodniczący Zarządu otrzymał medal im. Janusza Korczaka przyznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Korczakowskie.

Rok 1996

• Akcja „Tornister Dzieciaka” zorganizowana we współpracy z Polskim Radiem, której celem było wyposażenie wszystkich pierwszoklasistów mieszkających w domach dziecka w tornister, przybory szkolne, obuwie i stroje gimnastyczne. Firmy, które przystąpiły do tej akcji otrzymały tytuł „Przyjaciel Pierwszaka”.
• „Zima Dzieciaków” – akcja mająca na celu zaopatrzenie dzieci mieszkających w domach dziecka w nową zimową odzież i ciepłe buty. Za przeprowadzenie akcji Towarzystwo otrzymało nagrodę Fundacji Stefana Batorego.
• IV edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.

Rok 1997

• Zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie pod hasłem „Przyszłość systemu opieki nad dzieckiem”. Wzięło w niej udział ponad stu dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty i organizacji pozarządowych. Efektem konferencji było ustalenie wspólnego stanowiska na temat potrzeby szybkiego reformowania istniejącego systemu opieki.
• Tomasz Polkowski, jako Przedstawiciel Towarzystwa, został członkiem Rady ds. Sieroctwa Społecznego powołanej przez Premiera Włodzimierza Cimoszewicza.
• We współpracy z tygodnikiem Polityka i Gazetą Wyborczą rozpoczęto akcję społeczną „Zlikwidujmy domy dziecka”.
• Latem odbył się pierwszy obóz terapeutyczny dla dzieci z domów dziecka – w Rimini we Włoszech.
• Zainaugurowano akcję ogólnokrajową „Rodzina Dzieciaków”, której celem było tworzenie rodzinnych domów dziecka. We współpracy z Gazetą Wyborczą, Programem 1 TVP i Polskim Radiem Towarzystwo działało na rzecz pozyskania 49 mieszkań (po jednym w każdym województwie) dla rodzinnych domów dziecka, co miało zapewnić dom dla około 300 dzieci. W efekcie powstało 18 rodzinnych domów dziecka.
• V edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.

Rok 1998

• II Ogólnopolska Konferencja na temat Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Miętnem pod hasłem „Najpierw Rodzina” – przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa Szansa, Fundacji Rodzina Nadziei i Fundacji Pro Familia. Głównym celem było wypracowanie standardów nowego systemu pomocy dziecku i rodzinie, w tym stworzenie jednolitego systemu pomocy rodzinie pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
• Nowatorski Program „Księżniczka” opracowany przez przedstawicieli Towarzystwa Nasz Dom został wdrożony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt w Radzionkowie koło Bytomia. Celami były: indywidualizacja oddziaływań, odwrócenie zasad „drugiego życia” w ośrodku, budowa poczucia wartości wychowanek, wykorzystywanie mocnych stron podopiecznych do zmian postaw i systemu wartości.
• VI edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.

Rok 1999

• III Ogólnopolska Konferencja nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie pod hasłem „Ja chcę do domu!”. Konferencja podsumowała proponowany zakres zmian w systemie opieki po reformie administracyjnej.
• Uzyskanie od Child Welfare League of America licencji na Program PRIDE : Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja – przygotowującego kandydatów do pełnienia funkcji dotyczył opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych.
• Tomasz Polkowski – Przewodniczący Towarzystwa Nasz Dom został odznaczony Orderem Uśmiechu.
• VII edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.

Lata 2000 – 2009

Rok 2000

• IV Ogólnopolska Konferencja nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie pod hasłem „Kochajmy Dzieci!”.
• Powstały dwa rodzinne domy dziecka Towarzystwa Nasz Dom w Bohukałach i jeden w Łękawicy.
• 1 kwietnia w wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd Miasta Wrocławia powstał Dom dla Dzieci im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu.
• Ogólnopolska akcja „Znalazłam Mamusię”, której celem było popularyzowanie idei zastępczego rodzicielstwa, m. in. poprzez rozpowszechnainie plakatu „Szukam Mamusi”.
• Rozpoczęła się adaptacja do polskich warunków amerykańskiego programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja oraz pierwsze szkolenie trenerów programu zrealizowane z pomocą holenderskiej organizacji OKS prowadzone przez Roberta van Pagee (Holandia) i Eszter Nemenyi (Węgry).
• Zorganizowano pierwszą ogólnopolską akcję „Góra Grosza ” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej). Celem było zebranie środków na tworzenie rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz tworzenia mieszkań dla dzieci. Akcja polegała na zbiórce monet groszowych w czasie jednego tygodnia we wszystkich szkołach Polski. Finał pierwszej „Góry Grosza” odbył się w trakcie koncertu w Hali Ludowej we Wrocławiu przy współudziale TVP1.
• Towarzystwo Nasz Dom przyznało po raz pierwszy prestiżową nagrodę „Ruda Kaśka”. Otrzymał ją Sławomir Piechota, Wiceprezydent Wrocławia – w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie tworzenia lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.
• VIII edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.

Rok 2001

• V Ogólnopolska Konferencja nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie pod hasłem „Tylko Rodzina”. Na konferencji przedstawiono pierwsze efekty realizacji Programu PRIDE, jak również praktyczne rozwiązania w dziedzinie przekształcania domów dziecka w małe, kameralne mieszkania dla dzieci i młodzieży.
• Towarzystwo rozpoczęło działalność szkoleniową w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju, której celem było wdrożenie indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w domach dziecka.
• II edycja akcji „Góra Grosza”.
• IX edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.

Rok 2002

• Opracowano i zaczęto wdrażać Metodę Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną autorstwa Tomasza Polkowskiego – innowacyjne podejście do pracy z dziećmi w domach dziecka.
• VI Ogólnopolska Konferencja nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie pod hasłem „Miłości wystarczy dla wszystkich”.
• I Konkurs Literacki dla wychowanków domów dziecka pt „Mój wymarzony dom”. Nagrodą dla autorów najlepszych prac był wyjazd na „Obóz Niepowtarzalnych” do Złotych Piasków w Bułgarii.
• III edycja akcji „Góry Grosza”.
• X jubileuszowa edycja akcji „Pocztówka do Św. Mikołaja”.
• Powstały placówki Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie – Rodzinny Dom Dziecka oraz samodzielne Mieszkanie dla Młodzieży, gdzie zamieszkała dwunastka nastolatków ze zlikwidowanego domu dziecka.

Rok 2003

• Powołano Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie.
• Powstał projekt przekształcenia dużego domu dziecka w Ustce w sieć pięciu domów dla dzieci.
• VII Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie „Z domu dziecka do domu”.
• Konkurs architektoniczny we współpracy z pismem „Ładny Dom” oraz Gazetą Wyborczą na budowę domu dla dzieci. Wygrał projekt opracowany przez Pracownię „Archipelag” z Wrocławia.
• Otrzymano grant od włoskiej Fundacji UNIDEA przeznaczony na szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych realizowane przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w całej Polsce.
• II Konkurs Literacki dla dzieci z domów dziecka z całego kraju na temat „Mój najpiękniejszy dzień w życiu”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• IV edycja akcji „Góra Grosza”.
• Kapituła Konkursu Pro Publico Bono przyznała Towarzystwu Nasz Dom nagrodę w kategorii „Działalność z zakresu zdrowia i pomocy społecznej i charytatywnej” za realizację akcji „Góra Grosza”.
• XI edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.

Rok 2004

• VIII Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie pod hasłem „Domy dla Dzieci”.
• Konferencja dla Rodzinnych Domów Dziecka sponsorowana przez Hotel Intercontinental, podczas której omawiane były problemy placówek rodzinnych oraz rozwiązania na przyszłość.
• III Konkurs Literackie na temat „Moja wymarzona rodzina”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło program szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych Program PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza /Adopcja.
• Początek współpracy z Premium Club. Klienci stacji benzynowej mogli, zebrane przez siebie w programie lojalnościowym punkty, przekazać na konto Towarzystwa Nasz Dom, które dzięki temu doposaża rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i domy dla dzieci.
• V edycja akcji „Góra Grosza”.
• XII edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.

Rok 2005

• W wyniku przekształceń dużych domów dziecka powstały Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku oraz Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie.
• IX Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Waplewie pod hasłem „Powrót do domu”.
• IV Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży z domów dziecka na temat: „Moje życie za 10 lat”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• VI edycja akcji „Góra Grosza”.
• XIII edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.

Rok 2006

• Towarzystwo Nasz Dom zostało zarejestrowane, jako organizacja pożytku publicznego (OPP).
• X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie „Szybciej z reformą” w Waplewie.
• V Konkurs Literacki dla dzieci z domów dziecka odbywa się pod hasłem „Jak będę wychowywać swoje dziecko?”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• VII edycja akcji „Góra Grosza”.
• XIV edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.

Rok 2007

• Powstało Mieszkania dla Młodzieży Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie.
• Rozpoczął się projekt „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kierowany do wychowawców i kadry zarządzającej domów dziecka z całej Polski. Projekt obejmował 260 godzin szkoleniowych.
• Realizacja projektu „Szkolenie metodą indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną” na Ukrainie finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA” z organizacją Christian Children Fund Ukraine. W ramach projektu przeszkolono grupę specjalistów i wychowawców z Ukrainy w zakresie Metody Indywidualnych Planów Pracy.
•I Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Waplewie pod hasłem „Rodzice naszych dzieci”.
• VI Konkurs Literacki na temat „Mój najlepszy opiekun”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• Opracowanie europejskich standardów szkoleń dla opiekunów zastępczych w ramach projektu DEFT finansowanego przez Program Leonardo da Vinci.
• VIII edycja akcji „Góra Grosza”.
• XV edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.
• Uczestnictwo w prowadzeniu Aukcji Miss World w Warszawie we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa. Dochód z aukcji przedmiotów podarowanych przez uczestniczki konkursu został przeznaczony na pomoc rodzinom zastępczym i domom dla dzieci.

Rok 2008

• Uczestnictwo przedstawiciela Towarzystwa Nasz Dom w konferencji Child Welfare League of America w Waszyngtonie. Prezentacja polskich doświadczeń związanych z adaptacją i realizacją Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/Adopcja.
• Otrzymano świadectwo ochronne na znak towarowy „Pocztówka do św. Mikołaja”.
• Realizacja projektu „Przekształcenia placówek opiekuńczo – wychowawczych na Ukrainie, modelowe rozwiązania reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie” finansowanego w ramach Konkursu Polska Pomoc 2008 organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W jego rezultacie doprowadzono do utworzenia trzech Domów dla Dzieci (w Kirowogradzie i Kaniewie), które później otrzymały status narodowego eksperymentu w zakresie przekształceń domów dziecka.
• W ramach współpracy z Save the Children Georgia i Ministerstwem Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej Gruzji zorganizowano w tym kraju półroczne szkolenie trenerów Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną.
• Przedstawiciel Towarzystwa Nasz Dom zaprezentował podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Azerbejdżanu i Fundację Inna Przestrzeń doświadczenia Towarzystwa w zakresie pracy z dziećmi i rodzinami.
• Dom Development przekazał mieszkanie na warszawskim Tarchominie a tym samym ruszył Program Nasz Dom dedykowany usamodzielniającej się młodzieży, kontynuującej program przygotowawczy do dorosłego życia.
• Pierwsze szkolenie uzupełniające dla trenerów Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja, które zapoczątkowało cykliczne spotkania trenerów.
• Powołanie, w ramach konkursu Urzędu Miasta St. Warszawy Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom dla warszawskich rodzin zastępczych.
• XII Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Waplewie „Bliżej dziecka i rodziny”.
• VII Konkurs Literacki pt. „Jestem Niepowtarzalny”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• Wspólnie z Raiffeisen Bank Polska SA uruchomiono pilotażową edycję Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”. Przekazane przez bank fundusze zostały przeznaczone na wsparcie rozwoju edukacyjnego wychowanków domów dziecka z całej Polski.
• IX edycja akcji „Góra Grosza”.
• XVI edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, wydana przez Dream Music, wspierana przez RMF FM.

Rok 2009

• Realizacja projektu „Budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w Powiecie Słupskim” finansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
• Realizacja projektu „Organizacja kryzysowej opieki zastępczej w Gruzji” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
• Realizacja projektu „Program rozwoju instytucji społecznych w Gruzji wspierających rodzinę w kryzysie” finansowanego w ramach konkurs Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
• Realizacja projektu „Program rozwoju instytucji społecznych poprzez szkolenia dla pracowników pomocy społecznych w mieście Łodzi” na zlecenie Miasta Łódź.
• VIII Konkurs Literacki „Czego dziecko może nauczyć się od dorosłych”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• II edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z całej Polski.
• X edycja akcji „Góra Grosza”.
• XVII edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.

Lata 2010 – 2015

Rok 2010

• Początek realizacji międzynarodowego projektu „Prawo dziecka do rodziny: Opieka zastępcza w obiektywie” organizowanego przez włoską Fundację „Amici dei Bambini” i finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Fundamental Rights.
• Realizacja dwuletniego projektu „IMEX Challenge – A Chance To Change Their Life!” we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz firmą Meeting Designers Sp. z o.o. W ramach projektu wykonano plac zabaw według standardów europejskich dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wesołej k/Warszawy.
• XIII Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie pod hasłem „Sojusznicy Rodzin”.
• Kontynuacja współpracy z Premium Club – przez sześć lat na konto Towarzystwa trafiło 8 012 923 punktów, które przeznaczono na doposażenie domów dla dzieci i rodzin zastępczych.
• IX Konkurs Literacki dla dzieci z domów dziecka na temat: „Najpiękniejszy dzień z mojego dzieciństwa”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• XI edycja akcji „Góra Grosza”.
• XVIII edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.
• Początek wydawania magazynu Rodzina Plus w ramach współpracy Towarzystwa Nasz Dom z Gdańskim Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Pelikan.
• III edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.
• Przedstawiciele Towarzystwa Nasz Dom uczestniczyli w pracach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pracującej nad Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Towarzystwa Nasz Dom za prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT otrzymało wyróżnienie „Samorządowy Lider Zarządzania 2010” w ramach konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich, za profesjonalizację rodzinnej pieczy zastępczej.

Rok 2011

• Wyróżnienie za wieloletnią aktywność na rzecz wspólnego dobra mieszkańców Warszawy oraz podtrzymanie tradycji przedwojennych warszawskich towarzystw społecznych przyznane przez Prezydenta m.st. Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz – Waltz.
• Udział przedstawiciela Towarzystwa w międzynarodowych warsztatach pt.: „Quality of Care for Children in Europe” organizowanych przez SOS Wioski Dziecięce Bułgaria w ramach projektu „East East – Partnership Beyond Borders”, podczas których wymieniano doświadczenia i przygotowywano międzynarodowe standardy opieki zastępczej i rekomendacje dla władz dotyczące procesu deinstytucjonalizacji systemu pomocy dzieciom i rodzinom.
• Realizacja projektu „Rozwój małych domów dla dzieci, jako ważny etap w procesie deinstytucjonalizacji systemu pomocy dzieciom i rodzinie w Gruzji” finansowanego w ramach Programu „Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
• W ramach wydatkowania środków uzyskanych z akcji „Góra Grosza” ruszył Program Grantowy „Najpierw Rodzina” wspierający zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz przekształcające się placówki opiekuńczo-wychowawcze.
• Zorganizowano konferencję z udziałem gości zagranicznych pt.: „Prawo rodzin do własnych dzieci – Praca z rodzinami naturalnymi w sytuacji umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej” w ramach podsumowania projektu „Foster Care under the Lens” realizowanego we współpracy z Fundacją Amici dei Bambini finansowanego przez Komisję Europejską. Wydano przewodnik i raport dotyczące opieki zastępczej we Włoszech, Bułgarii, Polsce i Rumuni.
• XII edycja akcji „Góra Grosza”.
• XIX edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.
• Akcja „Z apteczką bezpiecznie” zrealizowana z Akademią Malucha Alantan. Rodziny zastępcze z różnych stron Polski zostały obdarowane apteczkami pierwszej pomocy.
• X Konkurs Literacki dla dzieci z domów dziecka „ Moje największe marzenie”, w którym nagrodą był udział w „Obozie Niepowtarzalnych”.
• Premiera spektaklu „Rękawiczka” w Teatrze Lalka na podstawie scenariusza Katarzyny Kotowskiej w reżyserii Romana Holca z udziałem dzieci – w ramach kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
• Teresa Skudniewska, Wiceprzewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom i wieloletnia Dyrektorka Domu Dziecka nr 1 na warszawskich Bielanach, otrzymała Order Uśmiechu.
• IV edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”, w której udział wzięło 153 wychowanków domów dla dzieci, domów dziecka i rodzinnych domów dziecka.

Rok 2012

• Z dniem 1 stycznia, w związku z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uległ likwidacji Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie prowadzony przez 9 lat przez Towarzystwo Nasz Dom.
• W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany został wernisaż wystawy plakatów nagrodzonych w konkursie „Miłość nie cukierki” w Galerii Wojewody Mazowieckiego na Placu Bankowym w Warszawie.
• Na przełomie marca i kwietnia Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało kampanię społeczną, w której wykorzystano plakat autorstwa Jana Bajtlika, promującą rodzicielstwo zastępcze.
• XI Konkurs Literacki dla dzieci z domów dziecka, którego tematem są, w nawianiu do roku korczakowskiego, słowa Starego Doktora: „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania swoich spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”
• Kolejna edycja Programu Grantowego „Najpierw Rodzina”.
• Realizacja projektu „Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie poprzez wykorzystanie polskich doświadczeń” w ramach programu „Wsparcie Demokracji” Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz rozwoju „Wiedzieć Jak” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
• XIII edycja akcji „Góra Grosza”.
• XX Jubileuszowa edycja akcji „Pocztówka do św. Mikołaja”.
• XIV Ogólnopolska Konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Waplewie pt.: „Po Prostu Rodzina”.
• 9 października w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach odbyły się obchody 20-lecia powojennej działalności Towarzystwa Nasz Dom.
• V edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Rok 2013

• Początek projektu „Training for supervisors and foster family consultants ” w ramach Projektów Parterskich Grundviga finansowanych ze środków Komisji Europejskiej realizowanego we współpracy z organizacjami z Bułgarii i Rumunii.
• Ruszył projekt „Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie w obwodzie Mikołajewskim” realizowany we współpracy z Child Well-Being Fund Ukraine współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw zagranicznych RP.
• Realizacja kampanii społecznej „Kiedyś zostanę…” pokazującej mocne strony dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Spot został wyróżniony w ramach przeglądu kampanii społecznych „Pokaz Mocy” we Wrocławiu.
• Kolejna edycja Programu Grantowego „Najpierw Rodzina”.
• VI edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.
• XIV edycja akcji „Góra Grosza” .

Rok 2014

• Realizacja projektu „Rozwój małych domów dla dzieci, jako ważny etap w procesie deinstytucjonalizacji pomocy dzieciom i rodzinom w Gruzji” realizowanego w ramach Polskiej Pomocy finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
• Początek realizacji projektu „Po Moc do konsultanta” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.
• XII Konkurs Literacki dla młodzieży z domów dziecka i domów dla dzieci pt.: „Gdybym miał czarodziejską różdżkę…”.
• Kolejna edycja Programu Grantowego „Najpierw Rodzina”.
• XV edycja akcji „Góra Grosza”.
• Organizacja w Sejmie RP konferencji „Rodzina a nie instytucja” w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz deinstytucjonalizacji „Opening doors”, której Towarzystwo Nasz Dom było polskim koordynatorem.
• VII edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Rok 2015

• Dwudniowa konferencja szkoleniowa „Jak być elementem wszechświata rodzin zastępczych? Rzecz o wspieraniu opiekunów” zorganizowana w ramach podsumowania projektu „Training for supervisors and foster family consultants” w ramach Projektów Parterskich Grundviga finansowanych ze środków Komisji Europejskiej.
• Współpraca z czeskimi organizacjami – udział przedstawiciela Towarzystwa w konferencji „PRIDE w Republice Czeskiej” oraz zorganizowanie czeskim trenerom PRIDE wizyty studyjnej w Warszawie.
• XVI edycja akcji „Góra Grosza”.
• VIII edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.
• Kolejna edycja Programu Grantowego „Najpierw Rodzina”.
• Rozpoczęcie współpracy z portalem Familie.pl, na którym nasi specjaliści udzielają porad.
• Kontynuacja projektu „Po Moc do konsultanta” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Po 2015

• Akcja charytatywna Góra Grosza finasującą bezpłatną pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci w całej Polsce
• Programy stypendialne dla ponad 100 dzieci rocznie, dzięki nim wyrównujemy szanse edukacyjne i rozwijamy pasje.
• Akcja Ubrania od Serca, która obdarowuje ponad 1000 dzieci rocznie voucherami do sklepu odzieżowego, dla wielu z nich jest to pierwszy raz kiedy mogły samodzielnie zdecydować o zakupie ubrań.
• Wsparcie psychologiczne, warsztaty, konsultacje i terapie dla dzieci i opiekunów w 5 ośrodkach PORT Warszawa, Słupsk, Wrocław, Mazowsze i Dzieciak. Pomagają ponad 1000 dzieci w ciągu roku.
• Całodobowa, specjalistyczna opieka dla ponad 100 dzieci rocznie w Domach dla Dzieci – 3 Domach w Mrągowie, 2 Domach w Przemyślu, jednym domu we Wrocławiu i jednym w Krakowie.
• Stworzyliśmy dedykowaną ofertę webinar’ów, szkoleń on-line oraz indywidualnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów ośrodków PORT w zakresie trudności pracy z dzieckiem/rodzicem dla placówwek edukacyjnych
• Z myślą o nauczycielach szkół i przedszkoli uruchomiliśmy dyżur telefoniczny wyłącznie dla Nauczycieli.
• Szkolenia I stopnia dla Kandydatów na Trenerów PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza/Adopcja
• Szkolenia II stopnia dla Trenerów PRIDE: Zawodowa Piecza Zastępcza