logoaktywniobywatele

KOMU POMAGAMY?

Osobom uwikłanym w przemoc:
– sprawcom przemocy,
– ofiarom przemocy,
– świadkom przemocy.

Więcej…


JAK POMAGAMY?
– Konsultacje psychologiczne,
– grupa dla osób doświadczających przemocy,
– grupa dla osób stosujących przemoc,
– superwizje zespołu realizatorów.

Więcej…


AKTUALNOŚCI
– konferencja otwierająca projekt
– grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
– grupy wsparcia dla sprawców przemocy,
– spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą,
– dyżury pedagogiczne,
– konsultacje dla uchodźców z Ukrainy,
– Konferencja zamykająca projekt.

Więcej…


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Fundudzy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl