logoaktywniobywatele

KOMU POMAGAMY?

Osobom uwikłanym w przemoc:
– doświadczającym przemocy,
– stosującym przemoc,
– świadkom przemocy.

Więcej…


JAK POMAGAMY?
Prowadzimy:
-konsultacje pedagogiczne,
– konsultacje psychologiczne/psychoterapie,
– grupę rozwoju umiejętności społecznych – wychowawczych,
– grupy dla osób doświadczonych przemocą,
– grupy dla osób stosujących przemoc

Więcej…


AKTUALNOŚCI
– Konferencja otwierająca projekt
– spotkania z pedagogiem
– spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą,
– grupa rozwoju umiejętności społecznych – wychowawczych,
– grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
– grupy wsparcia dla sprawców przemocy
– konsultacje dla uchodźców z Ukrainy,
– Konferencja zamykająca projekt.

Więcej…


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl