logoaktywniobywatele

KOMU POMAGAMY?
Osobom uwikłanym w przemoc:
– doświadczającym przemocy,
– stosującym przemoc,
– świadkom przemocy.

Więcej…


JAK POMAGAMY?Prowadzimy:
– konsultacje pedagogiczne,
– konsultacje psychologiczne/psychoterapie,
– grupę rozwoju umiejętności,
– grupy dla osób doświadczonych przemocą,
– grupy dla osób stosujących przemoc

Więcej…


AKTUALNOŚCI
Konferencja otwierająca projekt
Spotkania indywidualne
Spotkania grupowe
Konferencja zamykająca projekt.

Więcej…


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl