Zarząd

Towarzystwo Nasz Dom:

• Iwona Niemasz – Przewodnicząca Zarządu
• Sylwester Soćko – Wiceprzewodniczący Zarządu
• Hanna Jednaszewska – Członek Zarządu
• Agnieszka Kądziela – Członek Zarządu
• Katarzyna Lipska – Członek Zarządu
• Dariusz Michalczyk – Członek Zarządu
• Agnieszka Ustrzycka – Członek Zarządu

Składki członkowskie

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto:
77 1750 0009 0000 0000 0808 7927 (BNP Paribas Bank Polska S.A)

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa