Laureaci KONKURSU
Stwórz plakat XXV edycji akcji Góra Grosza

Towarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Prowadzimy również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz Ośrodki Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT

Dzięki Waszej pomocy organizujemy co roku:
• Programy stypendialne dla ponad 100 dzieci rocznie, dzięki nim wyrównujemy szanse edukacyjne i rozwijamy pasje.
• Akcję Ubrania od serca, która każdego roku obdarowuje ponad 1000 dzieci voucherami do sklepu odzieżowego, dla wielu z nich to był pierwszy raz kiedy mogły samodzielnie zdecydować o zakupie ubrań.
• Wsparcie psychologiczne, warsztaty, konsultacje i terapie dla dzieci i opiekunów w Warszawie, Słupsku i Wrocławiu. Pomogły ponad 1000 dzieci.
• Całodobową, specjalistyczną opiekę dla ponad 100 dzieci w Domach dla Dzieci w Mrągowie, Przemyślu, Wrocławiu i Krakowie.

Towarzystwo Nasz Dom jest organizatorem konkursu pod hasłem XXV lat akcji Góra Grosza, którego celem jest przybliżenie działalności charytatywnej Towarzystwa Nasz Dom na przełomie ponad 25 lat działalności na rzecz Dziecka w trudnej sytuacji rodzinnej.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z całej Polski.
2. Prace plastyczne wraz z dokumentacją należy nadesłać poprzez FORMULARZ do dnia 31.05.2024 r.
3. Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie;
4. Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę;
5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;
6. Udział w konkursie jest bezpłatny;
7. Wykonanie pracy konkursowej
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej XXV lat funkcjonowania Towarzystwa Nasz Dom dzięki akcji Góra Grosza i tego co dzięki niej udało się zmienić dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby plakatowe, projekt graficzny, linoryt…
8. Wykonaną pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać w Formularzu zgłoszeniowym jej zdjęcie zapisane w formacie JPG, PNG o wymiarach w proporcji A3, wielkości nie przekraczającej 100 MB; jakości minimum 300dpi

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2024 r.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową oraz na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

Nagrody

I Miejsce – Tablet graficzny płytkowy firmy WACOM model Intuos,
Publikacja pracy w formie plakatu XXV akcji Góra Grosza
Publikacja pracy we wszystkich formach promocji XXV lecia akcji Góra Grosza
Dyplom imienny za zajęcie I miejsca w Konkursie

Miejsca od II – XXV – Publikacja pracy we wszystkich formach promocji XXV lecia akcji Góra Grosza
Dyplom imienny za zajęte miejsce w Konkursie

Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Marta Jędrzejewska m.jedrzejewska@naszdom.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu


Łączy nas praca na rzecz dzieci, dziękujemy że jesteście z nami.