Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Kierunek Samodzielność

samodzielność

Informacje

DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ PROGRAMU „KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ” 2018/2019

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować ich plany zawodowe. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców/opiekunów, zostały nagrodzone kursami zawodowymi/edukacyjnymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacji do Programu „Kierunek Samodzielność” do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęło 38 wniosków na kwotę 67 428,00 zł.
Tegoroczny budżet Programu Stypendialnego wynosi 28 000,00 zł, w tym:
– 14 000,00 zł darowizna DPD Polska Sp. z o.o.,
– 14 000,00 zł środki z Funduszu im. Janusza Korczaka (pochodzące z Góry Grosza).
Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Jeden wniosek wpłynął po terminie i nie został przekazany Komisji.

Podczas oceny brano pod uwagę, zgodnie z Regulaminem, opis potrzeby, argumentację podjęcia określonych działań, wybrania określonych zajęć oraz zasadność proponowanej kwoty.
Komisja przede wszystkim koncentrowała się na wnioskach dotyczących przygotowania do zawodu.

Decyzja Komisji Konkursowej znajduje się tutaj.

 

Ty wybierasz kurs, my go finansujemy! Ogłaszamy trzecią edycję programu Kierunek Samodzielność.

W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Poprzednie edycje  programu ukazały realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Udało się nam już sfinansować kursy zawodowe dla wielu uczestników.

Na tegoroczne zgłoszenia czekamy do 5 listopada (liczy się data stempla pocztowego).
Wybranym przez nas uczestnikom zapewnimy finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczną opieką merytoryczną.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.
http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu
tel. 508 106 152, e.przadka@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Kierunek Samodzielność stypendyści 2018
Komplet dokumentów do wypełnienia i przesłania
Regulamin
plakat kierunek samodzielność 2017 – a4

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies