Ubrania od Serca

Wyniki 4 edycji Programu

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir ogłasza wyniki 4. edycji Programu „Ubrania od Serca” skierowanego do instytucjonalnych form opieki zastępczej. Do dnia 1 czerwca 2021 roku otrzymaliśmy po raz kolejny rekordową liczbę zgłoszeń: 3017 dzieci i młodzieży z 231 placówek z całej Polski.

Jedno zgłoszenie wpłynęło po terminie i nie było rozpatrywane. Pozostałe wnioski zostały ocenione pod kątem: formalnym (prawidłowo wypełniony wniosek, podpisy opiekunów) oraz merytoryczno-finansowym (wypowiedzi dzieci, najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku, średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku). Jednym z czynników decydujących o przyznaniu bonu była również możliwość zrealizowania voucherów w sklepie.

Zgodnie z Regulaminem Programu „Ubrania od serca”, edycja 4., punkt VI Kalendarium Programu umowy oraz vouchery do sklepu odzieżowego zostaną wysłane do placówek w okresie od 01.07.2021 r.- 13.08.2021

Ubrania od Serca – kto zdobył voucher?

Wyniki 4.edycja Ubrania od Serca

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Prządka

e.przadka@naszdom.org.pl

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher o wartości 200 zł, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonów (voucherów) dla wszystkich dzieci mieszkających w Państwa placówce. Wnioski przyjmujemy w terminie od 01 kwietnia do 01 czerwca 2021 roku. Ważne! Voucher będzie można zrealizować we wrześniu!

Procedura składania wniosków:

1. Pobieramy i drukujemy wniosek,

2. Wypełniamy czytelnie wszystkie pola formularza wniosku ( wnioski wypełnione nieprawidłowo, nieczytelnie lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),

3. Podpisujemy każdy wniosek. Wniosek musi zawierać podpis dziecka oraz opiekuna prawnego.

4. Wydrukowane i wypełnione wnioski prosimy wysyłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Towarzystwo Nasz Dom
al.Zjedoczenia 34
01-830 Warszawa
Z dopiskiem: Ubrania od Serca

Wnioski wysłane po terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

W czwartej edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania voucherów Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

• Najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku,

• Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku,

• Możliwość zrealizowania voucherów w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).

Każdy kupujący produkty piorące marki Vizir (kapsułki do prania, płyny do prania) oznaczone logo akcji „Ubrania od serca” przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w wybranych sklepach na terenie całej Polski.

Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci środków do prania odzieży marki Vizir.

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:
e.przadka@naszdom.org.pl oraz i.niemasz@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

Dokumenty do pobrania

List przewodni_Ubrania od serca

Regulamin_Ubrania od serca

Wniosek_Ubrania od serca

Umowa_Ubrania od serca

Raport końcowy_Ubrania od serca