Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Ubrania od serca

Kto zdobędzie voucher do sklepu?Wyniki

 

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir ogłasza wyniki 3. edycji Programu „Ubrania od Serca” skierowanego do instytucjonalnych form opieki zastępczej.
Do dnia 15 maja 2020 roku otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń: 2104  dzieci i młodzieży  z 149 placówek z całej Polski.
Informujemy, że wszystkie zgłoszone do nas wnioski otrzymają vouchery do sklepu odzieżowego w następujących turach:
W I turze podpiszemy umowy z 35 placówkami dla 505 dzieci. W załączniku placówki te są  zaznaczone na niebiesko. Termin wysłania umów do placówek z I tury – czerwiec 2020 roku.
W II turze podpiszemy umowy z pozostałymi placówkami. Termin wysłania umów do placówek z II tury – sierpień 2020 roku.
Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem: formalnym (prawidłowo wypełniony wniosek, podpisy opiekunów) oraz merytoryczno-finansowym (wypowiedzi dzieci, najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku, średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku). Jednym z czynników decydujących o przyznaniu bonu była również możliwość zrealizowania voucherów w sklepie.

Szczegółowy wykaz placówek stanowi załącznik
wyniki_ Ubrania od Serca_dodatkowa tura
Wyniki_Ubrania od Serca_całość

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Informacje

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Programu „Ubrania od Serca” Towarzystwa Nasz Dom i marki Vizir wspierającym dzieci przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher o wartości 200 zł, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonów (voucherów) dla wszystkich dzieci mieszkających w Państwa placówce. Wnioski przyjmujemy w terminie od 23 marca do 15 maja 2020 rokuWażne! Voucher będzie można zrealizować we wrześniu!

Procedura składania wniosków:

  1. Pobieramy i drukujemy wniosek ze strony: towarzystwonaszdom.pl/ubrania-od-serca
  2. Wypełniamy czytelnie wszystkie pola formularza wniosku ( wnioski wypełnione nieprawidłowo, nieczytelnie lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),
  3. Podpisujemy każdy wniosek. Wniosek musi zawierać podpis dziecka oraz opiekuna prawnego.
  4. Wydrukowane i wypełnione wnioski prosimy wysyłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
Z dopiskiem: „Ubrania od Serca”

Wnioski wysłane po terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Ważne: Dla każdego dziecka przygotowujemy osobny wniosek!

W trzeciej edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania voucherów Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

  • Najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku,
  • Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku,
  • Możliwość zrealizowania voucherów w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).

Każdy kupujący produkty piorące marki Vizir (kapsułki do prania, płyny do prania, proszki do prania) oznaczone logo akcji „Ubrania od serca”  przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Szczegóły o programie: https://www.everydayme.pl/rodzina/wychowanie-dzieci/ubrania-od-serca

Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci środków do prania odzieży marki Vizir.

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:

e.przadka@naszdom.org.pl oraz i.niemasz@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

Dokumenty do pobrania

PL_List przewodni_Ubrania od serca

PL_Regulamin_Ubrania od serca

PL_Wniosek_Ubrania od serca

PL_Umowa_Ubrania od serca

PL_Raport końcowy_Ubrania od serca

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies