Cel


Zbieramy fundusze na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.Możesz też przekazać darowiznę przelewem na konto:

21 1750 0009 0000 0000 3863 1616 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
KRS: 0000050053

Regulamin darowizn