Szkolenie dla trenerów PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza oraz PRIDE: Adopcja.

Towarzystwo Nasz Dom Przeprowadziło 30 Edycji Szkolenia Dla Trenerów Programu PRIDE. Podczas Szkolenia Przyszli Trenerzy Zapoznają Się Z Treściami Szkoleń Dla Kandydatów, Uczą Się Prowadzenia Sesji Szkoleniowych W Sposób Warsztatowy, Aktywizujący Uczestników I Bazujący Na Ich Doświadczeniu. Dowiadują Się W Jaki Sposób Wykorzystać Narzędzia Kwalifikacyjne Programu PRIDE I Czym Jest Obopólna Kwalifikacja.

Trwa rekrutacja do 31. grupy szkoleniowej na trenerów programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja.


Zgłoszenia formularzy rekrutacyjnych na szkolenie są przyjmowane do 06 października 2022
Szkolenie rozpoczynamy w połowie listopada 2022 roku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia i przesłania Karty Zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej w ogłoszeniu.
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:
Magdalena Molska-Książek
m.molska@naszdom.org.pl
508 097 012

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, które pragną szkolić kandydatów na rodziny zastępcze i /lub adopcyjne.
Na szkolenie mogą się zgłosić osoby, które:
• ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie,
• spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych do niej (czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia: co najmniej: 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia)

Cel szkolenia:

• zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami procesu grupowego,
• rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej,
• wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej,
• zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Liczba spotkań szkoleniowych:
Szkolenie obejmuje minimum 6 zjazdów szkoleniowych (1 raz w miesiącu), po 4 dni każdy.
Szkolenie odbywać się będzie w Domu Zjazdów i Konferencji PAN – Pałac w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna.
www.palacjablonna.pl pod Warszawą.
Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Terminy zjazdów:

• 15-18 listopada 2022
• 13-16 grudnia 2022
a kolejne cztery podane grupie szkoleniowej na pierwszym spotkaniu.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 12.00 w dniu przyjazdu i kończą obiadem (około godz. 13.00) ostatniego dnia.

Stosowane metody:

• zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona,
• liczebność grupy – maksymalnie 18 osób,
• w szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów na rodziny według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE.

Warunki uczestnictwa i uzyskania certyfikatu:
• uczestnictwo we wszystkich zjazdach,
• poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, w ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów,
• aktywny udział w superwizjach – szkolenia z grupą kandydatów na rodziny będą superwizowane przez master-trenerów, w konsultacjach indywidualnych i superwizjach grupowych,

Aby uzyskać certyfikat trenera programu PRIDE należy spełnić w/w warunki oraz wykazać się kompetencjami niezbędnymi do:
• samodzielnego prowadzenia szkoleń, według standardów programu,
• pracy z grupą w oparciu o proces grupowy i proces równoległy,
• pracy zespołowej,
• współpracy w parze trenerskiej,
• pracy własnej (rozpoznawania własnych mocnych stron i potrzeb jako trenera),
• kwalifikacji kandydatów.

UWAGA: Samo uczestnictwo w szkoleniu nie jest wystarczające, do zdobycia certyfikatu trenerskiego.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu i kwalifikacji otrzymuje:
• zaświadczenie/certyfikat, potwierdzające prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE,
• możliwość przynależenia do grona trenerów,
• możliwość doszkalania się, wymiany doświadczeń,
• prawo do kontaktu z przedstawicielem Towarzystwa Nasz Dom oraz zespołu autorów i specjalistów programu PRIDE w celu konsultacji przypadków i problemów związanych z procesem szkolenia i kwalifikacji kandydatów.

Koszt szkolenia

Cena 6 000,00 zł za osobę obejmuje:
• Materiały uczestnika: podręczniki PRIDE, przewodniki dla trenerów, narzędzia kwalifikacyjne dla trenera, materiały do prac warsztatowych, certyfikat,
• Pracę trenerów, w tym: prowadzenie warsztatów, superwizje, indywidualne konsultacje,
• Koszty organizacyjne, w tym: salę szkoleniową, całodniowe serwisy kawowe.

Cena nie obejmuje: wyżywienia i zakwaterowania uczestników.

Koszt noclegu i wyżywienia:
Istnieje możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu szkolenia.
Koszt za jeden zjazd: 700 zł. za osobę – tj. 4 200 zł. za osobę za całość szkolenia.

Cena noclegu i wyżywienia obejmuje:
• zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym,
• wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 osobowym z dopłatą 45 zł za noc (wówczas cena za 1 zjazd 835 zł., a koszt 6 zjazdów to 5 010 zł.)

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest:
• spełnianie wymogów formalnych,
• wypełnienie karty zgłoszeniowej,
• odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,
• dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się:
W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą na adres:
Towarzystwo Nasz Dom
al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
lub skanem na adres:
m.molska@naszdom.org.pl

Po wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.

Uwaga! Wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Karta Zgłoszeniowa na szkolenie PRIDE 2022

Zapraszamy do pobrania dokumentów związanych z prowadzeniem szkoleń PRIDE:
Materiały do pobrania


Szkolenie dla trenerów PRIDE zawodowa piecza zastępcza

Drodzy Trenerzy Programu PRIDE!
Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie dla Trenerów PRIDE Zawodowa Piecza Zastępcza, Moduł Podstawowy – Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej.

Jest on wspólny dla wszystkich typów zawodowych rodzin zastępczych (w tym prowadzących pogotowia, rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego).

Opis szkolenia

Ofertę kierujemy do Trenerów posiadających uprawnienia do szkolenia Programem PRIDE Rodzinna Piecza zastępcza i PRIDE Adopcja.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie Certyfikatu do prowadzenia grup kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w zakresie Modułu Podstawowego.

Szkolenie obejmuje jeden czterodniowy zjazd.
Termin:17-20 maja 2022 r.
Miejsce: Dom Zjazdów i Konferencji PAN – Pałac w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna.
www.palacjablonna.pl pod Warszawą. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu i kończą obiadem (około godziny 13.00) ostatniego dnia.

Koszty

Koszt szkolenia wynosi 1 700,00 zł i uwzględnia:
materiały szkoleniowe,
pracę warsztatową,
wymianę doświadczeń,
pracę trenerów,
posiłki (śniadanie, obiad, kolacja),
nocleg (zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym),
koszt sali szkoleniowej i serwisów kawowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym z dopłatą 45 zł za noc, co oznacza, że cena szkolenie wzroście do 1835,00 zł.

Jak się zgłosić?

Na szkolenie można zgłosić się wypełniając formularz zamieszczony pod poniższym linkiem:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PRIDE Zawodowa Piecza Zastępcza Moduł Podstawowy – Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej.

Rekrutacja trwa do 25 kwietnia 2022 !

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Molska-Książek, specjalista ds. pieczy zastępczej
tel. 508 097 012
m.molska@naszdom.org.pl