Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Mazowsze

Port Mazowsze

Port Mazowsze

PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych został powołany w 2020 r. we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
Celem PORT-u Mazowsze jest pomoc i wsparcie rodzin zastępczych i adopcyjnych mieszkających na terenie woj. mazowieckiego.
Każda osoba, która przeżywa problemy w związku z opieką nad powierzonym lub adoptowanym dzieckiem, mieszkająca na Mazowszu, może się do nas zwrócić o pomoc.
Oferujemy spotkania bezpośrednie w punkcie przyjęć w Warszawie a także konsultacje telefoniczne i on line (Skype).