Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Warszawa

Port Warszawa

Wolontariat/praktyki/staż

Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc warszawskim rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym.

Wolontariat

Na czym polega pomoc wolontariusza?

Do tej pory nasi wolontariusze byli zaangażowani w pomoc w lekcjach, w organizację zajęć reedukacyjnych, logopedycznych czy w organizację czasu wolnego dla podopiecznych.
Poszukujemy także osób zainteresowanych pomocą w opiece nad najmłodszymi przebywającymi w rodzinach zastępczych.

Co zapewniamy?

W ramach wolontariatu zapewniamy:
• umowę wolonatriacką,
• ubezpieczenie OC i NNW,
• regularne warsztaty edukacyjno-superwizyjne,
• indywidualną pomoc i wsparcie Specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną,
• zaświadczenia,
• poznanie pracy profesjonalnego zespołu.

Na czym polegają warsztaty edukacyjno-wspierające?

• odbywają się regularnie raz w miesiącu

Część superwizyjna jest poświęcona omówieniu spotkań z dziećmi i opiekunami zastępczymi. Jest to także czas, w którym każdy uczestnik może podzielić się swoimi trudnościami, sukcesami a także wymienić się doświadczeniami w pracy z dziećmi i rodziną, z pozostałymi uczestnikami warsztatów.
Celem tej części jest wspólne szukanie rozwiązań i metod postępowania w pracy z dziećmi i rodzinami.

W części edukacyjnej pracownicy Ośrodka PORT dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, poprzez ćwiczenia, projekcje filmowe i inne techniki pracy warsztatowej.

Tematy warsztatów to:

 1. Pierwsze kroki – wejście do rodziny zastępczej (kontakt, kontrakt).
 2. Empatyczna komunikacja- jak dotrzeć do dziecka?
 3. Jak wychować urwisa? Źródła trudnych zachowań.
 4. Puste słowa a pochwały, które budują.
 5. Jak zachęcać dziecko do samodzielności?
 6. Uwalnianie dziecka od grania życiowych ról.
 7. Straty w życiu dziecka – przygotowanie do rozstania z wolontariuszem.
 8. Ryzykowne zachowania u dzieci – jak rozmawiać?
 9. Ja jako narzędzie w pracy z ludźmi- zasoby i ograniczenia.

W warsztatach biorą udział wszyscy uczestnicy wolontariatu.

Oprócz tego w sprawach bieżących każdy z wolontariuszy może liczyć na indywidualne spotkania ze Specjalistami ds. pracy z dzieckiem i rodziną.

Praktyki – psychologia

Komu oferujemy możliwość praktyk studenckich?

Oferta praktyk studenckich, organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom, jest skierowana dla osób, które są studentami na kierunku psychologii.

Czemu służą te praktyki?

Celem praktyk dla osób będących na studiach psychologicznych jest kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie obranego kierunku kształcenia oraz nabywania umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na wyższej uczelni.

Uczestnicy praktyk biorą udział w warsztatach edukacyjnych, superwizyjnych oraz pracują w oparciu o bezpośredni kontakt z dzieckiem lub dziećmi I rodzinami zastępczymi w ich środowisku.

Dodatkowo praktykanci będą współpracować z członkami zespołu merytorycznego Ośrodka PORT, co umożliwia czerpanie z wiedzy i doświadczenia zawodowego pracowników. Dodatkowym atutem oferowanych praktyk jest to, że pracownicy Ośrodka PORT, to psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy i socjolodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzinami.

Nasi praktykanci otrzymują także pomoc i indywidualne wsparcie w sprawach własnych podczas konsultacji ze specjalistami ds. pracy z dzieckiem i rodziną.

Opiekunem praktyk będą psychologowie i psychoterapeuci.

Praktyki umożliwiają:

 -poznanie:

 • struktury i organizacji Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom
 • zadań realizowanych przez Ośrodek PORT
 • systemu opieki nad dzieckiem w Polsce
 • specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych

– zdobycie wiedzy dotyczącej:

 • kształtowania się więzi
 • traum i ich wpływu na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
 • strat i ich wpływu na osobowość dziecka
 • interdyscyplinarności w pracy z dzieckiem i rodziną
 • metod i technik używanych do tworzenia diagnozy i planu postępowania korekcyjnego wobec dziecka
 • własnego potencjału i ograniczeń w pracy z ludźmi

– nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania kontaktu, relacji pomocowej
 • zawiązywania kontraktów z podopiecznym
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka
 • sporządzania diagnozy dziecka i w oparciu o nią planu postępowania korekcyjnego
 • pracy zespołowej
 • prowadzenia dokumentacji pracy z dzieckiem
 • analizy pracy własnej
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach

Oferta praktyk studenckich jest bezpłatna. Osoba decydująca się na udział, zobowiązuje się do regularnej pracy z dzieckiem/dziećmi i rodzinami zastępczymi.

Po zakończeniu praktyk studenckich każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności podczas praktyk.

Ile trwa realizacja praktyk?

Długość trwania- 3-6 miesięcy. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania czasu trwania praktyk w porozumieniu z daną uczelnią.

Wymiar godzinowy praktyk:

20-30 godzin/miesięcznie pracy z dzieckiem lub dziećmi w rodzinie zastępczej

– obowiązkowy udział w warsztatach edukacyjnych- 5 godzin/miesięcznie

-obowiązkowy udział w warsztatach superwizyjnych- 5 godzin/miesięcznie

-obowiązkowe konsultacje z opiekunem praktyk- 2 godziny/miesięcznie

Minimalny skład grupy:  6 osób

Praktyki – kierunki społeczne

Komu oferujemy możliwość praktyk studenckich?

Oferta praktyk studenckich, organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom, jest skierowana dla osób, które są w trakcie trwania studiów: pedagogicznych, resocjalizacyjnych oraz innych kierunków społecznych.

Czemu służą te praktyki?

Celem praktyk dla osób będących na studiach społecznych jest kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie obranego kierunku kształcenia oraz nabywania umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na wyższej uczelni.

Uczestnicy praktyk biorą udział w warsztatach edukacyjnych, superwizyjnych oraz pracują w oparciu o bezpośredni kontakt z dzieckiem/dziećmi I rodzinami zastępczymi w ich środowisku.

Dodatkowo praktykanci będą współpracować z członkami zespołu merytorycznego Ośrodka PORT, co umożliwia czerpanie z wiedzy i doświadczenia zawodowego pracowników. Dodatkowym atutem oferowanych praktyk jest to, że pracownicy Ośrodka PORT, to psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy i socjolodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzinami.

Nasi praktykanci otrzymują także pomoc i indywidualne wsparcie w sprawach własnych podczas konsultacji ze specjalistami ds. pracy z dzieckiem i rodziną.

Praktyki umożliwiają:

-poznanie:

 • struktury i organizacji Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom
 • zadań realizowanych przez Ośrodek PORT
 • systemu opieki nad dzieckiem w Polsce
 • specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych

– zdobycie wiedzy dotyczącej:

 • kształtowania się więzi
 • traum i ich wpływu na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
 • strat i ich wpływu na osobowość dziecka
 • interdyscyplinarności w pracy z dzieckiem i rodziną
 • metod i technik używanych do tworzenia diagnozy i planu postępowania korekcyjnego wobec dziecka

– nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania kontaktu, relacji pomocowej
 • zawiązywania kontraktów z podopiecznym
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka
 • sporządzania diagnozy dziecka i w oparciu o nią planu postępowania korekcyjnego
 • pracy zespołowej
 • prowadzenia dokumentacji pracy z dzieckiem
 • analizy pracy własnej
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach

Oferta praktyk studenckich jest bezpłatna. Osoba decydująca się na udział, zobowiązuje się do regularnej pracy z dzieckiem/dziećmi i rodzinami zastępczymi.

Po zakończeniu praktyk studenckich każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności podczas praktyk.

Ile trwa realizacja praktyk?

 Długość trwania- 3-6 miesięcy.  Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania czasu trwania praktyk w porozumieniu z daną uczelnią.

Wymiar godzinowy praktyk:

20-30 godzin/miesięcznie pracy z dzieckiem lub dziećmi w rodzinie zastępczej

– obowiązkowy udział w warsztatach edukacyjnych- 5 godzin/miesięcznie

-obowiązkowy udział w warsztatach superwizyjnych- 5 godzin/miesięcznie

-obowiązkowe konsultacje z opiekunem praktyk- 2 godziny/miesięcznie

Minimalny skład grupy:  6 osób

Staż zawodowy

Dla kogo jest stworzony?

Oferta stażu zawodowego, organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom, jest skierowana dla osób, które ukończyły lub są na ostatnim roku psychologii lub innych kierunków nauk społecznych.

Czemu służy ten staż?

Celem stażu jest pomoc osobom, które ukończyły lub kończą naukę na kierunkach społecznych w nabywaniu umiejętności zawodowych i rozwijaniu kompetencji personalnych potrzebnych do pracy z dziećmi i rodzinami. Uczestnicy stażu biorą udział w warsztatach edukacyjnych, superwizyjnych oraz pracują w oparciu o bezpośredni kontakt z dzieckiem lub dziećmi i rodzinami zastępczymi w ich środowisku.

Dodatkowo stażyści będą współpracować z członkami zespołu merytorycznego Ośrodka PORT, co umożliwia czerpanie z wiedzy i doświadczenia zawodowego pracowników.

Nasi stażyści otrzymują także pomoc i indywidualne wsparcie w sprawach własnych podczas konsultacji ze specjalistami ds. pracy z dzieckiem i rodziną.

Staż umożliwia:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej:

 • systemu opieki nad dzieckiem w Polsce
 • kształtowania się więzi
 • traum i ich wpływu na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
 • strat i ich wpływu na osobowość dziecka
 • interdyscyplinarności w pracy z dzieckiem i rodziną
 • metod i technik używanych do tworzenia diagnozy i planu postępowania korekcyjnego wobec dziecka

– nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania kontaktu, relacji pomocowej
 • zawiązywania kontraktów z podopiecznym
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka
 • sporządzania diagnozy dziecka i w oparciu o nią planu postępowania korekcyjnego
 • pracy zespołowej
 • prowadzenia dokumentacji pracy z dzieckiem
 • analizy pracy własnej

Oferta stażu jest bezpłatna. Osoba decydująca się na udział, zobowiązuje się do regularnej pracy z dzieckiem/dziećmi i rodzinami zastępczymi.

Po zakończeniu stażu zawodowego każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności podczas rocznego szkolenia.

Ile trwa staż?

Długość trwania- 1 rok

Wymiar godzinowy stażu:

40-60 godzin/miesięcznie pracy z dzieckiem lub dziećmi w rodzinie zastępczej

– obowiązkowy udział w warsztatach edukacyjnych- 5 godzin/miesięcznie

-obowiązkowy udział w warsztatach superwizyjnych- 5 godzin/miesięcznie

-obowiązkowe konsultacje z opiekunem stażu- 2 godziny/miesięcznie

Minimalny skład grupy:  6 osób

Jak się zgłosić?

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: port@naszdom.org.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji: 22 834 34 57; 510 794 289

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies