Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Kierunek Samodzielność

samodzielność

Informacje

Stypendyści i Stypendystki Programu „Kierunek Samodzielność” wybrani!

Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia zostały nagrodzone kursami zawodowymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacji do Programu  „Kierunek Samodzielność” do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęło 30 wniosków, na kwotę 75 418,00 zł (dwukrotnie więcej niż w 1 edycji).

Tegoroczny budżet Programu Stypendialnego wynosi 28 000,00 zł, w tym:

– 14 000,00 zł darowizna DPD Polska Sp. z o.o.,

– 14 000,00 zł środki z Funduszu im. Janusza Korczaka (pochodzące z Góry Grosza).

Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:

– Małgorzata Maj – DPD Polska Sp . z o.o.

– Magdalena Kobosko – FCEDU Skuteczna Edukacja http://fcedu.pl/

– Elżbieta Prządka – Towarzystwo Nasz Dom.

Podczas oceny brano pod uwagę (zgodnie z zapisami Regulaminu) opis potrzeby, argumentację podjęcia określonych działań, wybrania określonych zajęć oraz zasadność proponowanej kwoty.

Komisja przede wszystkim  koncentrowała się na wnioskach dotyczących przygotowania do zawodu.

Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się przyznać dofinansowanie 8 z 30 zgłoszonych placówek/rodzin zastępczych, według poniższego zestawienia:

1 Dawid P. Kamesznica Zawodowa Rodzina Zastępcza korepetycje z matematyki i chemii
2 Jerzy K. Katowice Rodzina Zastępcza programowanie c+++, html
3 Filip N. Góra Siewierska Spokrewniona Rodzina Zastępcza angielski, barman I st.
4 Angelika G. Gostynin Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych produkcja wyrobów cukierniczych
5 Kinga K. Poznań Rodzina Zastępcza kurs przygotowujący do matury
6 Paweł B. Lidzbark Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Mario” – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mario” kurs wózka jezdniowego, spawacza
7 Marta B. Prudnik Spokrewniona Rodzina Zastępcza kurs baristy
 8 Krzysztof R. Gdańsk Usamodzielniony kurs maturalny do matury i kurs architektury

Z każdym uczestnikiem zostanie podpisana umowa. Oprócz pomocy finansowej na rozwój zawodowy wybrany przez samych zainteresowanych, podopieczni Programu „Kierunek Samodzielność” będą brać udział w warsztatach tematycznych i sesjach coachingowych prowadzonych przez ekspertów z zewnątrz- więcej o działaniach http://fcedu.pl/

Każdego uczestnika będziemy wspierać na każdym etapie.

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia, bardzo dziękujemy.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłasza drugą edycję programu Kierunek Samodzielność.

Po udanym pilotażu programu „Kierunek Samodzielność” ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu.

Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Pierwsza edycja programu ukazała realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Potwierdzają to opinie jego uczestników. Udało się nam sfinansować kursy zawodowe dla czworga uczniów i dzięki temu zwiększyliśmy szanse na ich usamodzielnienie. Według jednej z laureatek ubiegłorocznej edycji, program pozwolił jej na zapoznanie się z pracą księgowej i zdobycie w praktyce konkretnych umiejętności. Inny laureat pierwszej edycji programu marzący o studiach na architekturze zdobył pierwsze szlify w rysunku pod okiem fachowców różnych technik szrafu i szkicowania.

Na tegoroczne zgłoszenia czekamy do 2 października (liczy się data stempla pocztowego).

Wybranym przez nas uczestnikom zapewnimy finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczną opieką merytoryczną.
Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu

tel. 508 106 152, e.przadka@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Kierunek Samodzielność – pismo przewodnie
Kierunek Samodzielnosc – regulamin programu
Kierunek Samodzielność – komplet dokumentów do wypełnienia i przesłania
Kierunek Samodzielność – plakat

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies