Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Domy dla dzieci

Domy dla dzieci

Wśród tych, którym pomagamy są dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się pod opieką rodziny. Nie znajdują również miejsca w rodzinach zastępczych, między innymi z powodu ich zbyt małej ilości wobec liczby rodzin potrzebujących wsparcia. Kierowane są do instytucjonalnej pieczy zastępczej, by tam otrzymać profesjonalną pomoc, schronienie oraz bezpieczne i stymulujące rozwój warunki.

Nasza pomoc w tym zakresie, to przede wszystkim wsparcie organizacji pracy i życia w placówce, tak, by warunki tam panujące maksymalnie zbliżone były do rodzinnej atmosfery wychowania. Udzielana jest poprzez szkolenia, konsultacje i superwizje metodyczne.

Od kilkunastu lat wspieramy placówki w przekształceniach. Pod naszym stałym patronatem są pierwsze przekształcone z nami Domy Dziecka i placówki powstałe jako alternatywa dla dużych, internatowych form opieki. Nazwaliśmy je Domami dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Razem z nami stale się rozwijają, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dzieci. Obecnie są to Domy w Krakowie, Przemyślu, Wrocławiu i Mrągowie.

www.domydladzieci-wroclaw.pl

www.naszachata.przemysl.pl

Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom to pierwsze w Polsce 14 – osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, powstałe głównie na bazie przekształceń Domów Dziecka. Są kameralną formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przebywające w nich dzieci współuczestniczą w procesie wychowawczym i nabywają umiejętności życiowe poprzez wspólne z wychowawcami gotowanie, pranie, sprzątanie, zakupy.

Prowadzone są już od kilkunastu lat. Funkcjonują realizując standardy Towarzystwa i główne założenia merytoryczne, które ewaluują wraz ze wzrostem profesjonalizacji opieki. Praca w nich to przede wszystkim budowanie profesjonalnej (korekcyjnej  i terapeutycznej) relacji opiekuna z dzieckiem, z jednoczesnym wzmacnianiem rodziny w odbudowie jej kompetencji wychowawczych. Nadrzędnym celem jest bowiem pojednanie rodziny.

To nie tylko domy swym wyglądem często nie różniące się od innych – rodzinnych. To również miejsca, w których rodziny dzieci angażowane są w ich życie, sprawy, codzienne obowiązki (szkoła, lekarze, gotowanie, zakupy) oraz dbanie o rozwój zainteresowań. Również rodziny otrzymują tu pomoc i wsparcie w rozwiązaniu trudnych sytuacjach życiowych, czego efektem nierzadko jest powrót dzieci do domu rodzinnego.

To również miejsca otwarte na środowiska lokalne i aktywnie współpracujące.

Pracujący w nich ludzie, dbając o profesjonalizm niesionej pomocy, wciąż uczą się i rozwijają. Współpracują z wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi specjalistami, poszukując adekwatnych do potrzeb dzieci form wsparcia. Korzystają ze szkoleń, konsultacji, superwizji metodycznych i psychologicznych. Zapewniają terapię dla dzieci i rodzin.

Z naszych doświadczeń i modelu przekształceń korzystały placówki w kraju i zagranicą, są wśród nich m.in.

http://gfis.pl/nasze-marki/domy-dla-dzieci-2/

http://www.rodzinnygdansk.pl/

Chcesz dołączyć do nas?

Jeśli Twoja placówka spełnia warunki socjalno-bytowe, zapewnia dzieciom zindywidualizowaną pomoc (poprzez celową i planową  pracę z dzieckiem i rodziną, adekwatną do rozpoznanych potrzeb dziecka, opartą na relacji i odbudowywaniu) i chcesz ją zaprezentować, skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy w przekształceniach swojej placówki, uzyskać patronat merytoryczny, zgłoś się do nas.

Mail: m.molska@naszdom.org.pl

Miasto Kraków finansuje Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie

Kraków

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies