Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Wakacje Letnie

Informacje

WYNIKI KONKURSU „WAKACJE LETNIE 2018”

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.
Towarzystwo Nasz Dom ogłasza wyniki konkursu grantowego „Wakacje letnie 2018” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej. Środki finansowe konkursu pochodzą z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Do konkursu wpłynęło 200 wniosków o dofinansowanie.
W wyniku oceny formalnej (m.in. komplet wymaganych podpisów i parafek, załączona oferta wyjazdu) oraz oceny merytorycznej (m.in. analiza oferty wyjazdu i poprawność kosztów) uwzględniając kolejność nadesłanych wniosków dofinansowanie uzyskały 54 wnioski na łączną kwotę 50 666 zł.

Pomoc finansową w ramach konkursu grantowego „Wakacje letnie 2018” otrzymają:

1. Anna i Tomasz K. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. śląskie – 2 dzieci
2. Bożena B. – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
3. Urszula G. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona – woj. warmińsko-mazurskie – 1 dziecko
4. Agnieszka W. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa, woj. warmińsko-mazurskie – 1 dziecko
5. Sławomir P. – Dom Rodzinny Nr. 1, woj. lubelskie – 2 dzieci
6. Iwona i Norbert P. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
7. Anna i Zbigniew K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. mazowieckie – 2 dzieci
8. Marta i Krzysztof W. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. warmińsko-mazurskie – 1 dziecko
9. Andrzej Sz. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. śląskie, 1 dziecko
10. Małgorzata S. – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu Rodzinnego, woj. mazowieckie, 1 dziecko
11. Urszula Cz. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
12. Joanna i Grzegorz L. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 1 dziecko
13. Anita B. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 1 dziecko
14. Anna L. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. śląskie – 2 dzieci
15. Daniela G.G. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
16. Arleta K. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
17. Krystian i Elżbieta Ł. – Mieszkanie dla Usamodzielnionych, woj. mazowieckie – 1 dziecko
18. Sebastian i Emilia P.B. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
19. Anna i Edward R. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. zachodniopomorskie – 2 dzieci
20. Roman J. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
21. Elżbieta K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. lubelskie – 1 dziecko
22. Lidia L., Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
23. Ewa A. – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
24. Elżbieta i Jerzy K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, mazowieckie -1 dziecko
25. Michał i Beata K. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. zachodniopomorskie – 2 dzieci
26. Krystyna i Stefan K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. wielkopolskie, -1 dziecko
27. Bożena N. – Rodzina Zastępcza Specjalistyczna, woj. łódzkie – 2 dzieci
28. Violetta Ch. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. łódzkie – 2 dzieci
29. Iwona i Rafał Z. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa, woj. małopolskie – 2 dzieci
30. Jadwiga B. – Dom Dziecka, woj. mazowieckie – 2 dzieci
31. Katarzyna K. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa – woj. dolnośląskie – 2 dzieci
32. Beata W.G. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. pomorskie – 2 dzieci
33. Alina G. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. pomorskie – 1 dziecko

W najbliższych dniach do wszystkich laureatów konkursu przesłane zostaną umowy o udzieleniu pomocy finansowej. Po odesłaniu podpisanej umowy, pieniądze zostaną przelane na wskazane w umowie konto bankowe.
Ewentualne pytania prosimy zadawać droga mailową na adres: konkurs@naszdom.org.pl

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział.

Program grantowy Wakacje Letnie 2018 skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Program grantowy Wakacje Letnie 2018 ma na celu dofinansowanie wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci, które nie mają innej możliwości wyjazdu w czasie wakacji letnich poza miejsce zamieszkania.

Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, zasilanego z akcji „Góra Grosza 2017” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 50 000 zł.

Adresaci konkursu:

• rodzinne formy opieki zastępczej: spokrewnione rodziny zastępcze, niezawodowe rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinne domy dziecka;
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 1 000 złotych. Każdy Dom może złożyć maksymalnie 2 wnioski (dla 2 dzieci).
Priorytety udzielanej pomocy:
Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci.

Czas składania wniosków:

Do 31 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie zawiera:

a) maksymalnie dwa wnioski wypełnione i podpisane przez osobę/osoby prowadzące Dom oraz zatwierdzony przez właściwego Organizatora Pieczy Zastępczej (PCPR /MOPS/MOPR) (wymagane parafki na każdej stronie wniosku);
b) dokument zawierający informację o ofercie organizatora pobytu wakacyjnego wraz z pełną ceną za pobyt.
UWAGA! Wnioski niezawierające oferty organizatora zostaną odrzucone z powodów formalnych!

Wyniki konkursu:

5 czerwca 2018 roku – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.

Wnioski należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Wakacje Letnie 2018

Mail do kontaktu:
konkurs@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Wakacje letnie 2018 wniosek
Wakacje letnie 2018 regulamin
Sprawozdanie.Wakacje.2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies