Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Niepodległość Polski

Informacje

Towarzystwo Nasz Dom zaprasza wszystkie dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie Polski do udziału w wyjątkowym projekcie „Sztafety Pokoleń” na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt jest organizowany przez Fundację Red is Bad z Warszawy we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom.

Projekt„Sztafeta Pokoleń” jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Pierwszym etapem projektu jest konkurs „NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI. KONKURS PLASTYCZNY”.

Jego głównym celem jest popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z różnych form pieczy zastępczej  w wieku poniżej 18 lat.
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca skojarzenia Uczestnika z dniem 11 listopada i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Praca plastyczna może zostać stworzona z wykorzystaniem dowolnej techniki, np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, płótnie, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, wyszywanka, rzeźba, wszelkiego rodzaju instalacja, malowanie na szkle, kompozycje z wosku i koralików. Format prac plastycznych dowolny.

Gotowe prace konkursowe należy wysyłać na adres:

Fundacja Red is Bad
ul. Jagiellońska 69
03-303 Warszawa

z dopiskiem „Niepodległość Polski”.

W konkursie przewidziane są 4 rodzaje nagród:

1. Aż 750 dzieci otrzyma wartościowe nagrody rzeczowe, odzież i gadżety związane z Polską i patriotyzmem.
2. Organizator zorganizuje w 5 dużych placówkach, których wychowankowie będą uczestnikami konkursu, „żywą lekcją historii” polegającą na spotkaniu z Powstańcem Warszawskim oraz inscenizacji historycznej wraz z pokazem umundurowania i historycznej broni. Termin przeprowadzenia lekcji historii zostanie wcześniej uzgodniony z osobami prowadzącymi każdą z wybranych Placówek.
3. 200 dzieci zostanie zaproszonych na wyjątkowy piknik historyczny, podczas którego odbędą się pokazy sprzętu wojskowego, jednostek specjalnych Wojska Polskiego, gry i zabawy ruchowe, pokazy dronów i nowych technologii. W pikniku wezmą udział również Powstańcy Warszawscy i Żołnierze Niezłomni.
4. Ostatnią nagrodą będzie zaproszenie dla 30 dzieci na całodniowe spotkanie z naszymi Bohaterami. Spotkanie będzie miało formę kameralnego obiadu, podczas którego wystąpi również zespół muzyczny z przedwojennym i okupacyjnym repertuarem. Będzie to możliwość poznania bliżej weteranów walk, spędzenia z nimi wspólnie czasu i pośpiewania piosenek z ich lat młodości.

Obecne pokolenie młodzieży jest już ostatnim, które może czerpać wzorce i uczyć się od naszych Bohaterów. Takie nagrody będą wyjątkową lekcją wzorców, wartości i patriotyzmu dla wszystkich wychowanków.

Kalendarium Konkursu:

Od 7 listopada do 22 listopada 2018 r. przesyłanie prac konkursowych (w wypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
Od 22 listopada do 24 listopada 2018 r. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.
Dnia 24 listopada 2018 r. ogłoszenie wyników.
Od 24 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. wręczenie (wysłanie) nagród rzeczowych.
W okresie od 5 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ustalanie z Placówkami terminów lekcji historii i zaproszeń na piknik historyczny i całodniowy obiad.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie!

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu „Niepodległość Polski” prosimy kierować bezpośrednio do Fundacji Red is Bad,  tel.: +48 506 184 306, e-mail: fundacja@redisbad.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin_Konkursu_Niepodległość_Polski

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies