Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom

Zespół

Robert Barański

Odpowiadam za stronę administracyjno- ekonomiczną naszej działalności. Pomagam w skutecznym pozyskiwaniu środków, które potem przekazujemy dzieciom pod postacią pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej, m.in. w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka. Koordynuję również współpracę międzynarodową w ramach sieci partnerskich organizacji działających w obrębie Unii Europejskiej. Prywatnie interesuję się kulturą i sztuką, a w tym literaturą piękną, muzyką i filmem.

Natalia Lente

W biurze Towarzystwa sprawuję nadzór nad Programami Pomocowymi w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka:  wystawiam umowy o udzieleniu pomocy finansowej, monitoruję projekty, które są w trakcie realizacji, kontroluję wpływające sprawozdania, doradzam i pomagam przy sporządzaniu wniosków o pomoc. Dodatkowo dbam o stronę administracyjną naszej działalności.

Magdalena Molska-Książek

Działam na rzecz dzieci wychowujących się poza własną rodziną. Dla nich szkolę, konsultuję i superwizuję metodycznie zespoły wychowawcze oraz osoby odpowiedzialne za organizację i rozwój pieczy zastępczej. Wspieram proces przekształceń placówek i rozwoju usług na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W stałej formie współpracy odwiedzam i konsultuję metodycznie Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Moją pasją jest praca z ludźmi, możliwość ich poznawania i budowanie relacji pomocowych. Lubię rozwijać swój warsztat pracy, uczyć się i doskonalić umiejętności. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielę się z innymi.

Mariola Popiołek

Odpowiadam za identyfikację wizualną naszej organizacji: dbam o spójną komunikację graficzną i tekstową opowiadając kolorami i czcionkami o idei, która towarzyszy wszystkim pracownikom Towarzystwa Nasz Dom w codziennej pracy. Uczestniczę w inicjowaniu nowych projektów, które służą rozwijaniu pasji dzieci i otwieraniu im nowych drzwi w przyszłość – poprzez zapraszanie do współpracy firm, organizacji pozarządowych, instytucji, etc.

Elżbieta Prządka

Zarządzam akcją Góra Grosza na każdym jej etapie, tworzę autorskie programy z organizacjami i firmami zewnętrznymi  dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Inicjuję szereg programów społecznych, edukacyjnych i twórczych dla dzieci i młodzieży. Prywatnie uwielbiam zwiedzać kamienice warszawskie i poznawać ich historie. W niedalekiej przyszłości opublikuję swoje opowiadania, które na razie głęboko leżą w szufladzie.

Piotr Zabadała

Na co dzień zajmuję się nadzorem finansowym nad poprawnym działaniem księgowości. Do moich obowiązków należy przygotowywanie bilansów, raportów okresowych, sprawozdań finansowych oraz rozliczenia podatkowe zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.  Moje zainteresowania wiążą się z muzyką klasyczną oraz sportem. Dlatego w wolnych chwilach staram się aktywnie spędzać czas. Bardzo lubię grać w piłkę, jeździć na wycieczki rowerowe i biegać. Muzyka Fryderyka Chopina bardzo mnie porusza i dzięki temu jestem wrażliwy, dlatego pracuję w Towarzystwie Nasz Dom.

 

Współpraca

dr Beata Gumienny, Uniwersytet Rzeszowski

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, konsultant w dziedzinie oliofrenopedagogiki wspierający pracę wychowawców w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Doradca w zespole ds. Programu PRIDE.