Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Warszawa

Port Warszawa

Zespół

Sylwester Soćko – Dyrektor Ośrodka

Psychoterapeuta, trener, specjalista terapii uzależnień, posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Autor i realizator wielu projektów społecznych, programów pomocy psychologicznej.

Daniel Bogucki – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Pedagog, absolwent APS i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończył szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Katarzyna Kieszek – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Socjolog – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja w zakresie pracy z rodziną. Ukończyła Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Koordynator programu wolontariackiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Dorota Janiak – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Psychoterapeuta Gestalt. Absolwentka szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień. Ukończyła szkolenia z zakresu socjoterapii, poradnictwa i interwencji kryzysowej. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Od dwudziestu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Marzena Przybylska-Dzieciątkowska – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Terapeuta dziecięcy – specjalista rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Psychoterapeuta systemowej terapii rodzin. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami.

Ewa Wasiak – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii BSFT. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami.

Magdalena Tryk-Korycka – Psycholog

Psycholog. Certyfikowany trener programu PRIDE. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Specjalista w zakresie prowadzenia kwalifikacji psychologicznej i diagnozy.

Kamila Bednarczyk – Asystentka Projektu

Posiada wieloletnie doświadczenie jako koordynator programów społecznych. Specjalista w zakresie prowadzenia biura, sprawozdawczości, dokumentacji i wszelkich zadań związanych z realizacją projektów w organizacjach pozarządowych. Obecnie w trakcje studiów wyższych na kierunku Psychologia.

Mariola Popiołek – Specjalista ds. PR

Kulturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów coachingu i dyplomacji kulturalnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów społecznych i edukacyjnych. Koordynator, pomysłodawca i realizator kampanii społecznych, działań wizerunkowych i akcji medialnych związanych z profesjonalizacją pomocy na rzecz dzieci i rodzin.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies