Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Program Pride

Program Pride

Szkolenie dla trenerów

Towarzystwo Nasz Dom przeprowadziło 26 edycji szkolenia dla trenerów Programu PRIDE. Podczas szkolenia przyszli trenerzy zapoznają się z treściami szkoleń dla kandydatów, uczą się prowadzenia sesji szkoleniowych w sposób warsztatowy, aktywizujący uczestników i bazujący na ich doświadczeniu. Dowiadują się w jaki sposób wykorzystać narzędzia kwalifikacyjne programu PRIDE i czym jest obopólna kwalifikacja.

KOLEJNA 27. GRUPA SZKOLENIA TRENERÓW PLANOWANA JEST NA DRUGIE PÓŁROCZE 2018 R.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu Magdalena Molska-Książek m.molska@naszdom.org.pl 508 097 012

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, spełniających warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych do niej, czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia osoba zgłaszająca się na szkolenie posiada co najmniej:

 • 3-letnie udokumentowane doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których szkolenie jest prowadzone (według Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia, § 4.) lub
 • 3-letni staż pracy w  prowadzeniu procedur przysposobienia oraz
 • osoba zgłaszająca się na szkolenie ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z  zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których jest prowadzone szkolenie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne poprzez:

 • zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • zdobycie wiedzy na temat specyfiki oraz organizacji szkoleń uzupełniających dla istniejących rodzin zastępczych (także spokrewnionych) i dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
 • zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami  procesu grupowego,
 • rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej,
 • wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej,
 • zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu i kwalifikacji otrzymuje zaświadczenie/certyfikat, posiada prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE, możliwość przynależenia do grona trenerów, możliwość doszkalania się.

Ilość spotkań szkoleniowych:

Szkolenie obejmuje minimum 6 zjazdów szkoleniowych (1 raz w miesiącu), po 4 dni każdy.

Stosowane metody oraz warunki uczestnictwa:

 • zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona,
 • liczebność grupy – maksymalnie 18 osób,
 • w ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów, uczestnicy mają obowiązek poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, które będą superwizowane przez master-trenerów,
 • w szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest :

 • spełnianie wymogów formalnych,
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej,
 • odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,
 • dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się:

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem lub skanem do Towarzystwa Nasz Dom. Po  wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.

Uwaga! Wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

karta-zgłoszenia-na-PRIDE_2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies