Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Program Pride

Program Pride

Szkolenie dla trenerów

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza rekrutację do XXVI edycji szkolenia dla trenerów Programu PRIDE.

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, spełniających warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych do niej, czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia osoba zgłaszająca się na szkolenie posiada co najmniej:

 • 3-letnie udokumentowane doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których szkolenie jest prowadzone (według Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia, § 4.) lub
 • 3-letni staż pracy w  prowadzeniu procedur przysposobienia oraz
 • osoba zgłaszająca się na szkolenie ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z  zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których jest prowadzone szkolenie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne poprzez:

 • zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • zdobycie wiedzy na temat specyfiki oraz organizacji szkoleń uzupełniających dla istniejących rodzin zastępczych (także spokrewnionych) i dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
 • zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami  procesu grupowego,
 • rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej,
 • wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej,
 • zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu  otrzymuje zaświadczenie/certyfikat, posiada prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE, możliwość przynależenia do grona trenerów, możliwość doszkalania się.

 

Terminy, miejsce i koszt

Ilość spotkań szkoleniowych:

Szkolenie obejmuje 6 zjazdów szkoleniowych w miesiącach marzec 2017 – listopad 2017, po 4 dni każdy. Program:

 • 1 dzień – przyjazd, 4 godziny szkolenia,
 • 2 dzień – 8 godzin szkolenia,
 • 3 dzień – 8 godzin szkolenia,
 • 4 dzień – 4 godziny szkolenia i wyjazd

Ilość godzin szkoleniowych podczas jednego zjazdu: 24.
Miejsce: Warszawa,  Hotel Holiday Park (www.hphotel.pl)

Stosowane metody oraz warunki uczestnictwa:

 • zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona,
 • liczebność grupy – maksymalnie 18 osób,
 • w ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów, uczestnicy mają obowiązek poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, które będą superwizowane przez master-trenerów,
 • w szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE.

Koszt szkolenia:

Cena za szkolenie wynosi 4400 zł. netto od uczestnika. Cena obejmuje: udział w 6 zjazdach po 24 godziny szkoleniowe każdy, w tym:

 • koszt sali szkoleniowej,
 • koszt przerw kawowych w trakcie warsztatów,
 • komplet materiałów szkoleniowych, w tym filmów,
 • superwizje i konsultacje w trakcie szkolenia,
 • koszt pracy trenerów

Opcja ta nie obejmuje kosztów noclegów w trakcie szkolenia.

Koszt noclegów i wyżywienia / opcjonalnie dla chętnych do skorzystania z oferty: Warszawa, Hotel Holiday Park (www.hphotel.pl): 3000 zł. za 6 zjazdów.
(1 zjazd: 3 noclegi – 3 x 85 zł = 255 zł, 4 obiady – 4 x 35 zł. = 140 zł., 3 kolacje – 3 x 35 zł. = 105 zł. Razem : 500 zł. za zjazd; 500 zł x 6 zjazdów =3 000 zł.)

Koszt szkolenia  razem z kosztami noclegu i wyżywienia wynosi  7400 zł netto od uczestnika

Uwaga: koszt szkolenia w obu wersjach nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.
Istnieje możliwość płatności za każdą sesję oddzielnie lub wpłacenie całej kwoty jednorazowo.

Opłaty można dokonać:

 • w całości (4400 lub 7400) – razem z wysłanym zgłoszeniem, przy czym w wypadku nie zakwalifikowania się kwota zostanie zwrócona,
 • w całości (4400 lub 7400) – po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i podpisaniu umowy wiążącej w ratach – 2 raty (przy obu wersjach cenowych) – pierwsza ze zgłoszeniem, druga przed rozpoczęciem szkolenia.

Opłatę za szkolenie prosimy przelewać na podany niżej numer konta bankowego:
Towarzystwo Nasz Dom
Al.Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
77 1750 0009 0000 0000 0808 7927
Tytuł przelewu: wpłata na szkolenie trenerskie.

 

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest :

 • spełnianie wymogów formalnych,
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej,
 • odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,
 • dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się:

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem lub skanem do Towarzystwa Nasz Dom. Po  wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.

Uwaga! Wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Termin zakwalifikowania się do grupy szkoleniowej: do 6 marca 2017 roku.
Oferta szkoleniowa obowiązuje od 07 grudnia do 31 stycznia lub do zgłoszenia się 18-24  uczestników spełniających warunki formalne.

Informacje nt. szkolenia: Magdalena Tryk-Korycka (m.tryk_korycka@naszdom.org.pl, tel. 22 834 34 57)

karta zgłoszenia na PRIDE_2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies