Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Program Pride

Program Pride

Szkolenie dla trenerów

Towarzystwo Nasz Dom przeprowadziło 29 edycji szkolenia dla trenerów Programu PRIDE. Podczas szkolenia przyszli trenerzy zapoznają się z treściami szkoleń dla kandydatów, uczą się prowadzenia sesji szkoleniowych w sposób warsztatowy, aktywizujący uczestników i bazujący na ich doświadczeniu. Dowiadują się w jaki sposób wykorzystać narzędzia kwalifikacyjne programu PRIDE i czym jest obopólna kwalifikacja.

Rekrutacja – 30 edycja

Trwa rekrutacja do 30. grupy szkoleniowej na trenerów programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do 20 lipca 2021

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, które pragną szkolić kandydatów na rodziny zastępcze i /lub adopcyjne.

Na szkolenie mogą się zgłosić osoby, które:

 • ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z  zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których jest prowadzone szkolenie,
 • spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych do niej (czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia: co najmniej: 3-letnie udokumentowane doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których szkolenie jest prowadzone lub 3-letni staż pracy w  prowadzeniu procedur przysposobienia)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne poprzez:

 • zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami  procesu grupowego,
 • rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej,
 • wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej,
 • zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Ilość spotkań szkoleniowych:

Szkolenie obejmuje minimum 6 zjazdów szkoleniowych (1 raz w miesiącu), po 4 dni każdy.

Stosowane metody:  

 • zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona,
 • liczebność grupy – maksymalnie 18 osób,
 • w szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów na rodziny według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE

Warunki uczestnictwa i uzyskania certyfikatu:

 • uczestnictwo we wszystkich zjazdach,
 • poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, w ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów,
 • aktywny udział w superwizjach – szkolenia z grupą kandydatów na rodziny będą superwizowane przez master-trenerów, w konsultacjach indywidualnych i superwizjach grupowych,

Aby uzyskać certyfikat trenera programu PRIDE należy spełnić w/w warunki oraz wykazać się kompetencjami niezbędnymi do:

 • samodzielnego prowadzenia szkoleń, według standardów programu,
 • pracy z grupą w oparciu o proces grupowy i proces równoległy,
 • pracy zespołowej,
 • współpracy w parze trenerskiej,
 • pracy własnej (rozpoznawania własnych mocnych stron i potrzeb jako trenera),
 • kwalifikacji kandydatów.

UWAGA: Samo uczestnictwo w szkoleniu nie jest wystarczające, do zdobycia certyfikatu trenerskiego.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu i kwalifikacji otrzymuje:

 • zaświadczenie/certyfikat, potwierdzające prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE,
 •  możliwość przynależenia do grona trenerów,
 • możliwość doszkalania się, wymiany doświadczeń,
 • prawo do kontaktu z przedstawicielem Towarzystwa Nasz Dom oraz zespołu autorów i specjalistów programu PRIDE w celu konsultacji przypadków i problemów związanych z procesem szkolenia i kwalifikacji kandydatów.

Koszt szkolenia

Cena 5 450,00 zł za osobę obejmuje:

 • Materiały uczestnika: podręczniki PRIDE, przewodniki dla trenerów, narzędzia kwalifikacyjne dla trenera, materiały do prac warsztatowych, certyfikat
 • Pracę trenerów, w tym: prowadzenie warsztatów, superwizje, indywidualne konsultacje,
 • Koszty organizacyjne, w tym: salę szkoleniową, całodniowe serwisy kawowe.

Cena nie obejmuje: wyżywienia i zakwaterowania uczestników.

Koszt noclegu i wyżywienia:

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu szkolenia.

Koszt za jeden zjazd: 650 zł. za osobę – tj. 3 900 zł za osobę za całość szkolenia.

Cena noclegu i wyżywienia obejmuje:

 • zakwaterowanie w pokoju  2-osobowym,
 • wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest :

 • spełnianie wymogów formalnych,
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej,
 • odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,
 • dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się:

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą lub skanem do Towarzystwa Nasz Dom. Po  wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.

Uwaga! Wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

karta-zgłoszenia-na-PRIDE_2021

Rekrutacja-PRIDE-2021

Zapraszamy do pobrania dokumentów związanych z prowadzeniem szkoleń PRIDE:

Decyzja MRPiPS z 30.07.2018 dla PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza
Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej – piecza zastępcza
Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – adopcja

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies