Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Program Pride

Program Pride

Szkolenie dla trenerów

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza rekrutację do XXVI edycji szkolenia dla trenerów Programu PRIDE.

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, spełniających warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. oraz aktach wykonawczych do niej, czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia:

 • osoba zgłaszająca się na szkolenie posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z  zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których szkolenie jest prowadzone[1]

lub

 • 3-letni staż pracy w  prowadzeniu procedur przysposobienia[2]

oraz

 • osoba zgłaszająca się na szkolenie ma ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z  zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z  których jest prowadzone szkolenie[3].

[1] Według Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia, § 4.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

Cele szkolenia:

-zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne poprzez:

– zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych;

–  zdobycie wiedzy na temat specyfiki oraz organizacji szkoleń uzupełniających dla istniejących rodzin zastępczych (także spokrewnionych) i dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze;

– zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych;

– umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych;

– zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami  procesu grupowego;

– rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej;

– wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej;

– zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu  otrzymuje  zaświadczenie/certyfikat, posiada prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE, możliwość przynależenia do grona trenerów, możliwość doszkalania się.

Terminy, miejsce i koszt

Ilość spotkań szkoleniowych:

6 zjazdów szkoleniowych w miesiącach marzec 2017 – listopad 2017, po 4 dni każdy

1 dzień – przyjazd, 4 godziny szkolenia,

2 dzień – 8 godzin szkolenia ,

3 dzień – 8 godzin szkolenia,

4 dzień – 4 godziny szkolenia i wyjazd

Ilość godzin szkoleniowych podczas jednego zjazdu: 24.

Miejsce: Warszawa,  Hotel Holiday Park (www.hphotel.pl)

Stosowane metody oraz warunki uczestnictwa:

 • Zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona .
 • Liczebność grupy – maksymalnie 18 osób.
 • W ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów, uczestnicy mają obowiązek poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, które będą superwizowane przez master-trenerów.
 • W szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE.

Koszt szkolenia:

 • Cena za szkolenie 4400 zł. netto od uczestnika obejmuje: udział w 6 zjazdach po 24 godziny szkoleniowe każdy, w tym:

-koszt sali szkoleniowej;

-koszt przerw kawowych w trakcie warsztatów;

-komplet materiałów szkoleniowych, w tym filmów;

-superwizje i konsultacje w trakcie szkolenia

-koszt pracy trenerów

Opcja ta nie obejmuje kosztów noclegów w trakcie szkolenia.

Koszt noclegów i wyżywienia / opcjonalnie dla chętnych do skorzystania z oferty: Warszawa,  Hotel Holiday Park (www.hphotel.pl)

 • 3000 zł. za 6 zjazdów.
 • (1 zjazd: 3 noclegi – 3 x 85 zł = 255 zł, 4 obiady – 4 x 35 zł. = 140 zł., 3 kolacje – 3 x 35 zł. = 105 zł. Razem : 500 zł. za zjazd; 500 zł x 6 zjazdów =3 000 zł.)

Koszt szkolenia  razem z kosztami noclegu i wyżywienia wynosi  7400 zł. netto od uczestnika

Uwaga: koszt szkolenia w obu wersjach nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Istnieje możliwość płatności za każdą sesję oddzielnie lub wpłacenie całej kwoty jednorazowo.

Opłaty można dokonać:

 • w całości (4400 lub 7400) – razem z wysłanym zgłoszeniem, przy czym w wypadku nie zakwalifikowania się kwota zostanie zwrócona
 • w całości (4400 lub 7400)- po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i podpisaniu umowy wiążącej
 • w ratach – 2 raty (przy obu wersjach cenowych)- pierwsza ze zgłoszeniem, druga przed rozpoczęciem szkolenia

Opłatę za szkolenie prosimy przelewać na podany niżej numer konta bankowego:

Towarzystwo Nasz Dom

Al.Zjednoczenia 34

01-830 Warszawa

77 1750 0009 0000 0000 0808 7927

Tytuł przelewu: wpłata na szkolenie trenerskie

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest :

– spełnianie wymogów formalnych,

– wypełnienie karty zgłoszeniowej

– odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,

– dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się: wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem lub skanem do Towarzystwa Nasz Dom. Po  wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.

Uwaga! Wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Termin zakwalifikowania się do grupy szkoleniowej: do 6 marca 2017 roku.

Oferta szkoleniowa obowiązuje od 07 grudnia do 31 stycznia lub do zgłoszenia się 18-24  uczestników spełniających warunki formalne.

Informacje nt. szkolenia: Magdalena Tryk-Korycka (m.tryk_korycka@naszdom.org.pl, tel. 22 834 34 57)

karta zgłoszenia na PRIDE_2017

Ta strona używa plików cookies. Zamknij informację o plikach cookies