Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Warszawa

Port Warszawa

Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną i pracą terapeutyczną.

Oferta

Ośrodek PORT przygotował ofertę szkoleniową/warsztatową dla środowiska zawodowego zajmującego się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i pracą terapeutyczną.

Zakres merytoryczny tematyki szkoleniowej jest odzwierciedleniem zdobytej przez zespół Ośrodka PORT wiedzy oraz zgromadzonego doświadczenia.

W zależności od specyfiki Państwa pracy oraz specyfiki klientów przygotujemy ofertę dokładnie odpowiadającą potrzebom. Po bliższym poznaniu zapotrzebowania określimy wszystkie zmienne: czas trwania szkolenia, miejsce jego realizacji, ilość uczestników, ilość trenerów oraz finalnie – cenę szkolenia.

Czas

Szkolenie może  być pojedynczym wydarzeniem (wybrany fragment merytoryczny), być rozłożone w dłuższym odcinku czasu (np. praca warsztatowa i treningowa) bądź może mieć charakter cykliczny (np. superwizja), w zależności od zgłoszonych potrzeb i możliwości.

Miejsce

Miejscem organizacji szkolenia może być Warszawa, ale także dowolne miejsce w Polsce. Możliwe jest skorzystanie z Państwa zasobów lokalowych lub znalezienie miejsca w najbardziej dogodnej lokalizacji.

Ilość uczestników

W zależności od charakteru i formy szkolenia (np. trening, warsztaty, superwizja), określimy optymalną ilość uczestników.

Trenerzy

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce zespół Portu.

Cena

Po określeniu powyższych zmiennych (miejsce i czas realizacji, dojazd, ilość uczestników, ilość prowadzących, etc.) skalkulujemy cenę szkolenia.

Zakres merytoryczny szkoleń

Zakres usług  merytorycznych związanych z pomocą psychologiczną, pracą terapeutyczną:

Diagnoza psychologiczna

– diagnoza indywidualna (dziecka, dorosłego)

– diagnoza rodziny

– diagnoza związku

– diagnoza grupy

– program korekcyjny

– proces terapeutyczny

– analiza procesu terapeutycznego

Budowanie relacji terapeutycznej – przymierze terapeutyczne

– nawiązywanie kontaktu

– praca z oporem

– kontrakt terapeutyczny

– partnerstwo

– techniki i formy pracy terapeutycznej

Emocjonalny związek korekcyjny w pracy z dzieckiem

– korzyści i zahamowania wynikające z pracy opartej na bardzo bliskiej relacji emocjonalnej,

– odpowiedzialność i etyka zawodowa w pracy z dziećmi

Praca z rodziną

– praca z rodziną w jej środowisku (np. asysta rodzinna)

– terapia rodzinna

Grupowe formy pracy terapeutycznej

– grupa edukacyjna

– grupa wsparcia

– grupa terapeutyczna

– zajęcia grupowe wykorzystywane w pracy psychologicznej

– dobór i kwalifikacja do grupy

– proces grupowy

– obozy i wyjazdy terapeutyczne

Społeczność terapeutyczna

– społeczność osób dorosłych

– społeczność dzieci

– budowanie i prowadzenie społeczności

Budowanie systemu wsparcia

– warunki formalno-prawne

– rekrutacja pracowników

– budowanie zespołu

– rola i odpowiedzialność lidera, szefa zespołu

– analiza i ewaluacja pracy zespołu

– rekrutacja klientów

– zakres usług merytorycznych

– współpraca z samorządem

– współpraca ze środowiskiem zawodowym

– współpraca ze środowiskiem lokalnym

– rozwój systemu wsparcia

Wolontariat, praktyki i staże zawodowe

– cele i program wolontariatu

– rekrutacja

– wolontariusz w pomocy – korzyści i zagrożenia

– kontrakt (umowa wolontariacka)

– szkolenie wolontariuszy

– wsparcie i pomoc dla wolontariusza

– ewaluacja pracy wolontariusza

Rodzinna opieka zastępcza

– rekrutacja kandydatów, kampanie społeczne

– proces szkolenia i kwalifikacji psychologicznej

– rodziny zastępcze – specyfika, rodzaje i zadania

– metodyka pracy na rzecz dzieci i rodzin w pieczy

– system wsparcia dla rodzin zastępczych

Adopcja

– najistotniejsze różnice pomiędzy adopcją i rodzinną pieczą zastępczą

– szkolenie i kwalifikacja rodzin adopcyjnych

– system wsparcia rodzin i dzieci w adopcji

Uzależnienia – specyfika pracy z osobami uzależnionymi

– istota i mechanizmy uzależnień

– warunki skutecznej pomocy osobom uzależnionym

– metody i formy pracy

– systemowe podejście w pracy z osobami uzależnionymi

Interwencja kryzysowa

– diagnoza kryzysu

– adekwatne cele pracy

– działanie pod presją czasu i poważnych zagrożeń

Treningi psychologiczne

– trening komunikacji

– trening interpersonalny

– trening terapeutyczny (intrapsychiczny)

Model terapeuty (profesjonalisty zajmującego się pomocą)

– kompetencje zawodowe

– kompetencje osobiste

– rozwój osobisty i zawodowy

– szkolenia zewnętrzne (warsztaty, staże zawodowe, wizyty studyjne, szkoły terapeutyczne)

– szkolenia wewnętrzne (praca zespołowa, praca w parach, zebrania kliniczne, superwizja)

Superwizja w zakresie wszystkich wymienionych tematów i zagadnień

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

port@naszdom.org.pl
tel. 22 834 34 57

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies