Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Projekty

Projekty

Projekt Partnerski Grundtviga

Projekt Trening dla superwizorów i konsultantów rodzin zastępczych wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi.

Był on realizowany w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe z trzech krajów – Bułgarii, Polski i Rumunii. Projekt został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga.

Cel projektu 

Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez rodziny zastępcze poprzez podniesienie kompetencji specjalistów, którzy na co dzień z nimi współpracują.

Partnerzy w projekcie

Towarzystwo Nasz Dom

Social Activities and Practice Institute (SAPI) – Instytut działań społecznych, jedna z największych i najbardziej znanych organizacji pozarządowych w Bułgarii, która zajmuje się ochroną i pomocą dzieciom i rodzinom w kryzysie. Prowadzi trzy ośrodki centra wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin obejmujące pomoc matkom z dzieckiem, pomoc interwencyjną, prawną i medyczną oraz wsparcie dla rodzin i pomoc dziecku zeznającemu przed sądem. SAPI rozwinęła działalność szkoleniowa prowadząc warsztaty dla specjalistów z zakresu szeroko rozumianej pracy socjalnej, opiekunów zastępczych, rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziny zastępcze. Ponad to prowadzi badania i analizy w zakresie seksualnego wykorzystywania dzieci, jest partnerem w rozmowach na temat zmian prawnych oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi w różnych krajów europejskich.

International Foundation for Child and Family (FICF) – Międzynarodowa Fundacja dla Dziecka i Rodziny dr Alexandra Zugravescu, rumuńska organizacja pożytku publicznego założona w 1993 roku z inicjatywy francuskiego Stowarzyszenia Lekarzy Świata oraz rumuńskich specjalistów z zakresu opieki nad dzieckiem. Misją fundacji jest wspieranie edukacji i ochrony zdrowia dzieci, rodzin i społeczeństwa poprzez szkolenia specjalistów pracujących w obszarze ochrony dziecka i rodziny. Oferują pomoc psychologiczną dla dzieci – ofiar przemocy, wyzysku, handlu ludźmi i ich rodzin. Angażują się w krajowe i międzynarodowe działania zmierzające do de instytucjonalizacji i zapobieganiu porzucania dzieci. Prowadzą również badania i monitoring sytuacji dzieci w Rumunii oraz krajowe kampanie społeczne.

Działania w projekcie

Działania w projekcie były skierowane do dwóch grup docelowych: specjalistów chcących rozwijać swoje umiejętności w pracy z rodzinami zastępczymi oraz rodzin zastępczych z Polski, Bułgarii i Rumunii.

  • Szkolenie w Bułgarii (w którym udział brało 6 osób z Polski) dotyczyło podejścia systemowego w pracy z opiekunami zastępczymi, dziećmi i ich rodzinami oraz tzw. Resilience Approach (podejścia opartego no odporności/wyporności). Uczestnicy mieli okazję poznać bułgarski system opieki nad dzieckiem i rodziną, przećwiczyć pracę z przypadkami i poznać techniczne aspekty w/w podejść stosowanych w konsultacjach.
  • Szkolenie w Polsce (w którym udział brało 10 osób z Polski i 12 z organizacji partnerskich) dotyczyło podejścia wzmacniającego w pracy z opiekunami zastępczymi, dziećmi i ich rodzinami. Pokazano uczestnikom narzędzia i techniki, jakie można stosować we wspierających rozmowach z opiekunami, omówiono przypadki sytuacji w rodzinie zastępczej z różnych perspektyw.
  • Szkolenie w Rumunii (w którym udział brało 6 osób z Polski) dotyczyło więzi w opiece zastępczej, cech i kompetencji opiekuna oraz rozwijania kreatywności i pracy kreatywnymi technikami podczas konsultacji. Uczestnicy mieli okazję poznać rumuński system opieki nad dzieckiem i rodziną i wziąć udział w warsztacie kreatywności.
  • Dwudniowa Konferencja Warsztatowa pt.: „Jak być istotnym elementem wszechświata rodzin zastępczych? Rzecz o wspieraniu opiekunów” będąca podsumowaniem całego projektu. W związku z pierwszą z opisanych powyżej potrzeb zdecydowano się, wbrew pierwotnym założeniom projektu, zorganizować jedno dwudniowe spotkanie (zamiast dwu jednodniowych), w którym udział wzięli przedstawiciele rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, władz lokalnych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a opinie uczestników były pochlebne.
  • Uruchomienie strony internetowej (sapibg.org/grundtvig) będącej źródłem informacji i platformą wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami i rodzinami zastępczymi z krajów UE. Strona jest przygotowana w czterech wersjach językowych (angielski, polski, bułgarski, rumuński)

„Wraz z upływem czasu wzrasta we mnie przekonanie, że udział w projekcie i zdobyte doświadczenie był dla mnie niezwykłym wydarzeniem i stale bazuję na doświadczeniu tam zdobytym. Udział w projekcie także otworzył mi oczy na wiele nowych aspektów mojej pracy, wykonywania tego zawodu, których wcześniej nie dostrzegałam. I za tą możliwość ogromnie dziękuję… udział w projekcie był jednym z najbogatszych moich doświadczeń zawodowych i osobistych w życiu…” /opinia uczestniczki projektu/

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies