Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Mazowsze

Port Mazowsze

Port Mazowsze

Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze powstała w odpowiedzi na potrzeby i problemy rodzin zastępczych spoza Warszawy oraz rodzin adopcyjnych z województwa mazowieckiego.