Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Słupsk

Port Słupsk

Oferta

Wszystkie aktualności dotyczące terminów oraz dodatkowych szczegółów dotyczących poszczególnych warsztatów będą zamieszczane na naszej stronie facebook: https://www.facebook.com/portosrodek/

Wolontariat

Poszukujemy pełnoletnie osoby zainteresowane przystąpieniem do programu wolontarystycznego, w ramach którego będziemy pomagać rodzinom w kreatywnym spędzaniu wolnego czasu, a dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce. Przed rozpoczęciem współpracy z rodzinami, Ośrodek PORT przygotuje wolontariuszy dzięki szkoleniom i warsztatom z np. komunikacji interpersonalnej, pedagogiki zabawy itp.

Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu wolontariuszy (ryczałt/30 zł miesięcznie).

Prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 501 038 560 (osoba do kontaktu: Marzena Rozgowska)

Konsultacje i terapia dla rodzin

Konsultacje i terapia dla rodzin będących w kryzysie, mających problemy z dziećmi, problemy małżeńskie oraz problemy indywidualne, które wpływają na całą rodzinę.

Warsztaty dla dorosłych

Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Celem warsztatów jest wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich oraz nauka umiejętności wychowawczych, zwiększenie umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz budowanie więzi rodzic-dziecko.

„Dobra miłość”-  warsztaty dla rodziców spodziewających się dziecka

Przygotowanie rodziców do pełnienia ról matki i ojca wydaje się być najlepszą profilaktyką problemów wychowawczych w późniejszym okresie oraz najlepszą profilaktyką problemów emocjonalnych dziecka.

„Poszukiwacze skarbów”
Program Odnowy dla osób w trakcie lub po rozwodzie/rozstaniu

Warsztaty kierowane są do kobiet i mężczyzn, którzy chcą powrócić do wewnętrznej równowagi po rozstaniu z bliską osobą i odzyskać nadzieję na dobrą przyszłość. W ramach warsztatów koncentrujemy się na tym, jak:  –  – poradzić sobie z trudnymi emocjami wobec rozstania
– pożegnać się ze starym związkiem
– zadbać o siebie
– dostrzegać dobre strony po wielkiej zmianie
– dostrzegać i wzmacniać osobiste zasoby
– polegać na sobie
– budować nowe relacje
– zadbać o dzieci w tej zmianie

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty rozwoju interpersonalnego dla dzieci i młodzieży

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, w zakresie wchodzenia, budowania i utrzymywania relacji, podnoszenia umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów.

Socjoterapia

Zajęcia są adresowane do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
Spotkania mają charakter terapeutyczny, a ich celem jest dostarczenie uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych i
kompensujących ich zachowania problemowe, hamujące rozwój
emocjonalny i społeczny. sprzyjać będą również odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu
się nowych umiejętności psychologicznych

Grupa wsparcia dla usamodzielnionych

Spotkania dla osób, które usamodzielniły się w przeciągu ostatnich dwóch lat z pieczy zastępczej. Celem spotkań jest wsparcie byłych wychowanków placówek oraz rodzin zastępczych w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Szkolenia dla specjalistów

Warsztaty dla specjalistów

Celem warsztatów jest wsparcie specjalistów w ich pracy, podnoszenie ich kompetencji a także motywacji do pracy. Ponadto Ośrodek chce integrować środowisko specjalistów, stworzyć platformę do wymiany doświadczeń oraz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin.
Grupy konsultacyjne dla specjalistów

Adresowane do: psychologów, pedagogów szkolnych, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych.
Grupa konsultacyjna to forma koleżeńskiej superwizji prowadzona przez dwóch moderatorów.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies