Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Obszar „Najpierw Rodzina”

Coroczny konkurs grantowy ogłaszany w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, którego adresatami są: rodzinne formy opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego) oraz małe placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy/mieszkania do 14 dzieci; które mogą być częścią sieci autonomicznych mieszkań/domów, administrowanej przez centrum administracyjne).

Program „Najpierw Rodzina” obejmuje 3 priorytety:

Priorytet I

Praca z Rodzinami Biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.);

Priorytet II

Pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);

Priorytet III

Remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienia standardu życia w Domu (o ile prowadzona jest praca z rodzinami dzieci – podejmowane są próby nawiązywania kontaktu z rodzinami, odbywają się regularne spotkania, etc).

Najpierw Rodzina – regulamin

Najpierw Rodzina 2015 – wzór sprawozdania merytorycznego

Najpierw Rodzina 2015 – wzór sprawozdania finansowego

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies