Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Obszar „Najpierw Dziecko”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wyniki konkursu

Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
OCENIAJĄCEJ WNIOSKI W RAMACH KONKURSU “NAJPIERW DZIECKO” 2015

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu grantowego „Najpierw Dziecko” 2015 do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęły 63 wnioski, w tym:

– 18 wniosków od osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze,

– 18 wniosków od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,

– 10 wniosków od osób prowadzących niezawodowe rodziny zastępcze,

– 10 wniosków od osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

– 4 wnioski od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

– 3 wnioski od osób prowadzących zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze.

Łącznie wnioski opiewały na 265 357,00 zł, a opisane w nich działania miały na celu pomoc 295 dzieciom przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Jeden wniosek nie spełniał wymagań formalnych konkursu (brak rekomendacji i oryginałów wniosków), reszta (62 wnioski) zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:

– Alina Wasilewska –  Fundacja im. Stefana Batorego

– Joanna Luberadzka – Gruca – Fundacja Przyjaciółka

– Elżbieta Prządka – Towarzystwo Nasz Dom.

Każdy z członków Komisji dokonywał niezależnej oceny wniosków pod kątem:

– realizacji celu konkursu (od 0 do 3 punktów),

– uzasadnienia potrzeb (od 0 do 3 punktów),

– spójności i logiki działań (od 0 do 3 punktów),

– adekwatności działań do zamierzonego celu (od 0 do 3 punktów),

– realistyczności harmonogramu (od 0 do 3 punktów),

– adekwatności i uzasadnienia kwoty pomocy.

W oparciu o oceny Komisji Konkursowej stworzono ranking wniosków i podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia dla 62 wniosków na łączną kwotę 227 357,20 zł. Poniżej lista rankingowa:

Nr wniosku Uzyskane punkty Decyzja Kwota pomocy
ND-2015-001 18,0 Pozytywna 4 375,00 zł
ND-2015-012 18,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-014 18,0 Pozytywna 4 950,00 zł
ND-2015-024 18,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-025 18,0 Pozytywna 1 900,00 zł
ND-2015-031 18,0 Pozytywna 4 715,00 zł
ND-2015-032 18,0 Pozytywna 4 892,00 zł
ND-2015-033 18,0 Pozytywna 4 350,00 zł
ND-2015-037 18,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-038 18,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-042 18,0 Pozytywna 4 000,00 zł
ND-2015-051 18,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-054 18,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-002 17,7 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-016 17,7 Pozytywna 3 000,00 zł
ND-2015-018 17,7 Pozytywna 4 960,00 zł
ND-2015-036 17,7 Pozytywna 1 610,00 zł
ND-2015-015 17,3 Pozytywna 2 100,00 zł
ND-2015-022 17,3 Pozytywna 2 200,00 zł
ND-2015-041 17,3 Pozytywna 3 792,00 zł
ND-2015-050 17,3 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-009 17,0 Pozytywna 2 910,00 zł
ND-2015-010 17,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-011 17,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-039 17,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-021 16,7 Pozytywna 2 250,00 zł
ND-2015-006 16,3 Pozytywna 2 500,00 zł
ND-2015-062 16,3 Pozytywna 3 600,00 zł
ND-2015-007 16,0 Pozytywna 4 500,00 zł
ND-2015-020 16,0 Pozytywna 4 906,00 zł
ND-2015-023 16,0 Pozytywna 2 450,00 zł
ND-2015-030 16,0 Pozytywna 3 813,20 zł
ND-2015-046 16,0 Pozytywna 2 032,33 zł
ND-2015-058 16,0 Pozytywna 4 960,00 zł
ND-2015-013 15,7 Pozytywna 4 753,33 zł
ND-2015-049 15,7 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-035 15,3 Pozytywna 3 000,00 zł
ND-2015-047 15,3 Pozytywna 4 000,00 zł
ND-2015-053 15,3 Pozytywna 3 000,00 zł
ND-2015-063 15,3 Pozytywna 1 200,00 zł
ND-2015-045 14,7 Pozytywna 1 200,00 zł
ND-2015-008 14,3 Pozytywna 1 999,00 zł
ND-2015-019 14,3 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-017 14,0 Pozytywna 4 600,00 zł
ND-2015-029 14,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-044 14,0 Pozytywna 3 693,33 zł
ND-2015-052 14,0 Pozytywna 4 480,00 zł
ND-2015-055 14,0 Pozytywna 2 500,00 zł
ND-2015-026 13,7 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-048 13,7 Pozytywna 500,00 zł
ND-2015-056 13,3 Pozytywna 4 970,00 zł
ND-2015-060 13,0 Pozytywna 5 000,00 zł
ND-2015-034 12,7 Pozytywna 800,00 zł
ND-2015-003 12,3 Pozytywna 2 500,00 zł
ND-2015-028 12,0 Pozytywna 2 700,00 zł
ND-2015-040 12,0 Pozytywna 2 160,00 zł
ND-2015-005 11,3 Pozytywna 3 500,00 zł
ND-2015-057 11,3 Pozytywna 2 000,00 zł
ND-2015-043 10,7 Pozytywna 4 800,00 zł
ND-2015-004 9,7 Pozytywna 3 000,00 zł
ND-2015-027 9,3 Pozytywna 1 236,00 zł
ND-2015-061 9,0 Pozytywna 4 000,00 zł
ND-2015-059 12,0 Negatywna (nie spełnia warunków formalnych) 3 000,00 zł

W najbliższych dniach każdy z wnioskujących otrzyma e-mail z informacjami dotyczącymi umów i sposobów przekazania środków. Prosimy o cierpliwość i bieżące sprawdzanie skrzynek e-mail.

Źródło pomocy finansowej

Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu

  1. Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
  2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.

Cele udzielanej pomocy

  1. podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
  2. pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
  3. rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.

Czas składania wniosków

09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).

Wyniki konkursu

Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.

Przystąpienie do konkursu

  1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”);
  2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
  3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Najpierw Dziecko – regulamin

Najpierw Dziecko – wniosek

Najpierw Dziecko – wzór umowy

Najpierw Dziecko – wzór sprawozdania merytorycznego

Najpierw Dziecko – wzór sprawozdania finansowego

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies