Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Misja

Misja Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka udziela pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej kierując się poniższymi zasadami:

 • W centrum naszych działań jest dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Koncentrujemy się na dzieciach, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Naszym celem jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia.
 • Wspieramy wszystkich, którzy mogą to dzieciom zapewnić – ich rodziny pochodzenia, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny adopcyjne, a także specjalistów.
 • Nie wartościujemy form opieki zastępczej. Najlepsza jest ta, która potrafi odpowiedzieć na indywidualne potrzeby dziecka i zapewnić mu bezpieczeństwo oraz:
  • pomoc w rozumieniu jego sytuacji, pracę z rodziną pochodzenia,
   jej wsparcie;
  • wzmocnienie poczucia wartości i sprawstwa;
  • bliskie, bezpieczne więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
  • przygotowanie do dorosłego życia, bycia odpowiedzialnym i świadomym siebie członkiem społeczeństwa.

  … bo każde dziecko ma prawo do miłości, opieki, bezpieczeństwa i otwartych drzwi do przyszłości.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies