Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Programy archiwalne

Kierunek Samodzielność 2017/2018

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Dofinansowanie uzyskało 6 uczestników. Budżet programu wynosił 28 000 zł.

 

Wakacje letnie 2017

Epokowe lato

We współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowaliśmy tygodniowe spotkanie z kulturą, sztuką, modą i obyczajami minionych epok. Warsztaty w warszawskich instytucjach kultury, rozmowy z pasjonatami i ekspertami sztuki oraz nocne podchody w parku w Arkadii – to tylko niektóre wydarzenia, w których wzięło udział 7 uczestników „Epokowego lata”.

Wilki Mazurskie

We współpracy z Fundacją  Nowy Azymut oraz pod patronatem  Polskiego Związku Żeglarskiego zorganizowaliśmy w lipcu 2017 roku obóz żeglarski, w którym wzięło udział 37 dzieci w wieku 11 -16 lat przebywających w pieczy zastępczej.

Budżet wakacyjnych obozów wyniósł 50 000 zł.

 

Moja Przyszłość 2017

Program Stypendialny „Moja Przyszłość” prowadzony we współpracy z Raiffeisen Polbank,  ma na celu udzielenie pomocy finansowej placówkom i rodzinom zastępczym, przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Dofinansowanie przyznano 93 projektom na łączną kwotę 166 000 zł.

 

Ferie Zimowe 2017

Konkurs skierowany do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Dofinansowanie uzyskało 25 wniosków.

 

Kierunek Samodzielność 2016/2017

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Dofinansowanie uzyskało 4 uczestników. Budżet programu wynosił 20 000 zł.

 

Wakacje Letnie 2016

Konkurs skierowany był do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Dofinansowane uzyskało 47 wniosków na łączną kwotę
49 750 zł. Dzięki uzyskanej pomocy na wakacje wyjedzie 153 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Moja Przyszłość 2016

Program Stypendialny „Moja Przyszłość” prowadzony we współpracy z Raiffeisen Polbank,  ma na celu udzielenie pomocy finansowej placówkom i rodzinom zastępczym, przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Dofinansowanie przyznano 285 dzieciom na łączną kwotę 177 767,00 zł.

 

Czas na Remont 2016

Konkurs skierowany do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Dofinansowane uzyskało 213 wniosków na łączną kwotę
500 000 zł.

 

Pomoc specjalistyczna 2016

Konkurs skierowany do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej, miał na celu zaspokojenie potrzeb dzieci, w zakresie pomocy specjalistycznej, która nie może zostać sfinansowana z innych źródeł (środków własnych, budżetu Domu, innej pomocy zewnętrznej).

Dofinansowane uzyskało 76 wniosków na łączną kwotę
200 086,70 zł.

 

Najpierw Dziecko 2015

Konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzieliliśmy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Przyznano wsparcie dla 62 wniosków na łączną kwotę 227 357,20 zł.

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies