Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Port Słupsk

Port Słupsk

Projekt „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”

     

Towarzystwo Nasz Dom  wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”  realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 158 826,52 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 900 885,19 PLN

Cel

Celem działań projektowych jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu

II 2018 – XII 2020

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny w kryzysie, u których zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodzice chcący podnieść swoje kompetencje rodzicielskie oraz dzieci w ramach profilaktyki zachowań aspołecznych. Oferta dedykowana jest dla mieszkańców Słupsk.

Działania

W ramach projektu przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
– psychoterapia indywidualna,
– terapia par,
– terapia rodzin,
– socjoterpia dla dzieci ( zajęcia grupowe dla dzieci w  wieku od  9-12 lat),
– socjoterapia dla młodzieży ( zajęcia grupowe dla młodzieży 13-15 lat),
– konsultacje pedagogiczne i psychologiczne,
– warsztaty umiejętności rodzicielskich,
– warsztaty komunikacji par,
– grupa wsparcia dla rodzin (rodziny biologiczne, zastępcze, adopcyjne),
– warsztaty dla osób w trakcie i/lub po rozstaniu/rozwodzie.

Efekty

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia standardu życia rodzin zamieszkałych na terenie miasta Słupska.  Planowane działania  nastawione są na poprawienie komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny,  relacji partnerskich. Zajęcia dedykowane dla rodziców I opiekunów przyczynią się do podniesienia poziomu ich pedagogizacji czego efektem może być ograniczenie ilości dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.   Dzieci I młodzież objęte oddziaływaniami  będą w stanie nawiązywać satysfakcjonujące relacje rówieśnicze.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies