Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Stypendia programu „Moja Przyszłość” przyznane. Sprawdź wyniki!

Do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2018/2019 wpłynęły 183 zgłoszenia z instytucjonalnej i rodzinnej formy opieki zastępczej. Łącznie wnioski opiewały na kwotę 611 043,90 zł a opisane w nich działania miały na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego i zainteresowań 455 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 160 000 zł.

Wnioski nadesłane w terminie zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:

Teresa Pawłowska – certyfikowana Mentorka Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, pedagog, wieloletnia i doświadczona nauczycielka szkoły ponadpodstawowej i podstawowej, członkini Lion’s Club;

Alicja Markiewicz – była główna księgowa domu dziecka i domów dla dzieci, obecnie audytor wewnętrzny;

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu Stypendialnego Towarzystwa Nasz Dom.

Komisja bardzo uważnie zapoznała się z potrzebami dzieci. Każdy wniosek był poddany dogłębnej analizie. Pod uwagę brano m.in. czytelność wniosku, racjonalność wydatków, uzasadnienie przyznania stypendium, poziom motywacji oraz poparcie opiekuna dziecka.

Zgodnie z Regulaminem, Program Stypendialny „Moja Przyszłość”, ma na celu udzielenie pomocy finansowej w okresie objętym programem adresatom programu (placówkom i rodzinom zastępczym), przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

W 2019 roku priorytetem są inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponadstandardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

Program umożliwia sfinansowanie zajęć w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019.

UWAGA! Do wybranych przez Komisję stypendystów będą wysyłane umowy.

Dziękujemy wszystkim za przesłanie zgłoszenia.

Elżbieta Prządka

 

Pobierz PDF z wynikami

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies