Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Stypendyści wybrani! Kierunek Samodzielność.

DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ PROGRAMU „KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ” 2018/2019

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować ich plany zawodowe. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców/opiekunów, zostały nagrodzone kursami zawodowymi/edukacyjnymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacji do Programu „Kierunek Samodzielność” do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęło 38 wniosków na kwotę 67 428,00 zł.
Tegoroczny budżet Programu Stypendialnego wynosi 28 000,00 zł, w tym:
– 14 000,00 zł darowizna DPD Polska Sp. z o.o.,
– 14 000,00 zł środki z Funduszu im. Janusza Korczaka (pochodzące z Góry Grosza).
Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Jeden wniosek wpłynął po terminie i nie został przekazany Komisji.

Podczas oceny brano pod uwagę, zgodnie z Regulaminem, opis potrzeby, argumentację podjęcia określonych działań, wybrania określonych zajęć oraz zasadność proponowanej kwoty.
Komisja przede wszystkim koncentrowała się na wnioskach dotyczących przygotowania do zawodu.

Decyzja Komisji Konkursowej znajduje się tutaj.